Bygherrerapporter

 
 
26. marts 2015   

Hvad er en bygherrerapport?
En bygherrerapport er en præsentation af resultaterne fra en arkæologisk undersøgelse, skrevet i dagligt sprog.

Rapporten sammenfatter de væsentligste resultater fra en udgravning og er illustreret med billeder fra udgravningen. Bygherren får efter afsluttet arkæologisk undersøgelse tilsendt rapporten i papirudgave.

På hjemmesiden vil flere bygherrerapporter blive tilgængelige, efterhånden som museets arkæologer foretager og bearbejder nye udgravninger i Vesthimmerlands Kommune.

Her har du har mulighed for at holde dig orienteret om den nyeste arkæologiske viden fra Vesthimmerland. 
12. marts 2015   

Bygherrerapporter 2015  
25. marts 2015   

Bygherrerapporter 2004 - 2014