Kulturarvsoplevelser i Vesthimmerlands Kommune  

 

Med kulturarven som omdrejningspunkt og borgerne som samarbejdspartnere finder Kulturarvstjenesten frem til viden og fortællinger om Vesthimmerlands udvikling fra de ældste tider til i dag. 

"Når borgerne ikke kommer til museet, må museet rykke ud til borgerne". Efter denne devise går Vesthimmerlands Museum markant nye veje i det professionelle museumsarbejde og er det første museum i landet, der har indrettet såvel en mobil som stationær borgerservice for kulturarv. Museet rykker ud til byer og landsbyer i hele kommunen og søger dialogen med borgere i alle aldre.

Målet er at afdække og synliggøre den lokale kulturarv i hidtil uset omfang og form frem til august 2015. Den 28. februar 2013 åbnede den nye service, der har et samlet budget på 3,7 mio. kroner og realiseres i samarbejde med bl.a. Kulturstyrelsen, Nordea-fonden og Vesthimmerlands Kommune.

"Med dette tiltag går Vesthimmerlands Museum helt nye veje i den danske museumsverden", udtaler museumsleder Broder Berg. "Det er nemlig første gang i de danske museers historie, at et statsanerkendt museum tager på en så omfattende rundtur i sit geografiske ansvarsområde for at skabe en bred dialog om kulturarven". Den nye mobile borgerservice har fået titlen Kulturarvstjenesten Vesthimmerland" og fået fast base på museet i et "Informationscenter for kulturarv".

Kulturarvstjenestens faste bemanding består af to kulturarvsvejledere, der kan opsøges i museets åbningstid. Men kontakt vil også være mulig gennem de sociale medier Facebook, Twitter og på Skype. Museumsinspektør Kim Ørsted Iversen, Vesthimmerlands Museum, der er ansvarlig for den daglige drift af Kulturarvstjenesten forsikrer, at kulturarvsvejlederne glæder sig til at rykke "ud i marken" i hele Vesthimmerland, opfordret såvel som uopfordret. "Dialogen med borgerne ude i selve nærmiljøet er af afgørende betydning for den fælles forståelse af kulturarvens betydning for et lokalsamfund som Vesthimmerland". Og det kommer til at ske i meget tæt samarbejde med de lokalhistoriske arkiver og foreninger i Vesthimmerland. Mobiliteten fra kulturarvsvejlederne sikres gennem et let genkendeligt køretøj.

Kulturarvstjenesten Vesthimmerland er et pilotprojekt, der ifølge Kulturstyrelsen har eksemplarisk karakter i forhold til, hvordan museer kan arbejde med brugerinddragelse og outreach-strategier. Projektchef i Nordea-fonden Niels Olsen udtaler om projektet: "Kulturarvstjenesten vitaliserer kulturlivet ved at engagere borgerne som medfortællere af Vesthimmerlands historie. Det passer rigtig godt til Nordea-fondens mål om aktivt at involvere mange mennesker og nå ud til nye målgrupper ved brug af nye formidlingsformer".


Følg med i Kulturarvstjenestens arbejde på Facebook eller besøg os i vores informationscenter.

Kulturarvstjenesten Vesthimmerland er etableret med støttet af Kulturstyrelsen, Nordea Fonden, NaturErhvervstyrelsen og Vesthimmerlands Kommune.