Arkivets frivillige

 
De lokalhistoriske arkiver i Danmark drives i høj grad af den frivillige arbejdskraft, og det samme gør sig gældende på arkivet i Aars. Hver uge møder 10 frivillige arkivmedarbejdere trofast op på arkivet, hvor de primært har travlt med at få styr på de mange uregistrerede arkivalier, billeder og avisartikler, der i tidens løb er indkommet til Lokalhistorisk Arkiv Aars. Det er et tidskrævende, men også meget spændende, arbejde, og man får virkeligt et indtryk af en by og en egn i en rivende udvikling.

I 2020 kom arkivet så at sige op til overfladen, da den gamle tandlæge og læge bygning på Søndergade 42, ved hjælp af støtte fra Jutlander Fonden og Vesthimmerlands Kommune, blev indlemmet i Vesthimmerlands Museum og nu fungerer som Lokalhistorisk Arkiv. Hermed fik arkivet tidssvarende lokaleforhold med plads til de mange frivillige og besøgende.