Rødstenen

 
Ved Sønderstrand ses en stor rød sten. Der til tider ligger ude i fjorden, andre gange på land, alt afhængig af vandstanden i fjorden. Denne røde sten hedder meget passende en rødsten. Rødsten er en sandstensart, der består af smeltevandssand, grus og sten fra sidste istid, som er kittet sammen af jernforbindelser. Jernforbindelserne i stenen ruster langsomt, og giver stenen en rustrød farve.

Jernforbindelserne stammer fra svovlkis, som er vasket ud af moler, og derfor er rødsten altid tæt knyttet til moler og findes derfor ikke mange steder.

Rødsten har indgået som byggemateriale i mange middelalderkirker, fordi det i frisk tilstand ret let kan tilpasses og dermed bruges til at fylde mindre huller ud i det resterende murværk. Eksempler på dette er bl.a. Fur Kirke, Viborg Domkirke og Ry Kirke hvor rødsten indgår som byggemateriale.