Vesthimmerlands Museumsforening blev stiftet i 1920 og er i dag en støtteforening for Vesthimmerlands Museum. Foreningen arrangerer foredrag og ekskursioner m.v., der oplyser om egnens historie fra oldtid til nutid.

Et medlemskab giver bl.a. gratis adgang til museets udstillinger og rabat ved deltagelse i arrangementer. Medlemmerne holdes orienteret gennem et medlemsblad, der udkommer to gange årligt.

Henvendelse om medlemskab til kassereren, formanden eller receptionen på museet.

Medlemskontingent:
Personligt 125 kroner
Husstand 200 kroner
Virksomhed 500 kroner