Om Per Kirkeby

 
Per Kirkeby er kendt som en af vor tids store internationale billedkunstnere, men også fra en mangeårig virksomhed indenfor grafik, film, digtning, scenografi, skulptur og arkitektur. Han er født i København i 1938, er uddannet geolog, deltog i flere ekspeditioner i Nordgrønland, men blev allerede først i 1960érne knyttet til Eks-skolen, Den Eksperimenterede Billedskole i København. Undervisning og forfattervirksomhed har resulteret i en række internationale bøger og essays om kunst og arkitektur.

Per Kirkeby blev professor ved Kunstakademiet i Karlsruhe i 1978. Hans tilknytning til Aars fulgte to år efter, hvor han fik sin første udsmykningsopgave, et stort oliemaleri. Siden er sammesteds fulgt en række opgaver i form af skulpturer i tegl og bronze samt et haveanlæg med et astronomisk observatorium. Disse værker kan ses på Vesthimmerlands Gymnasium, der er nabo til museet. På Kimbrertorvet indviedes i 1995 en 35 meter lang murstens-skulptur. Museets udstillingsbygning stod færdig i 1999.

Parallelt med dette projekt arbejdede kunstneren - ligeledes sammen med Jens Bertelsen - med skitser til et musikhus ved gymnasiet (Per Kirkeby: At Bygge i Aars. Vesthimmerlands Gymnasium 1996. Palle Rønde Møller: Himmerlands Kunstmuseum. Højt Skum. De Danske Kunstmuseer og Carlsberg. Kbh. 1997. Per Kirkeby : Det lokale museum, Torkil Funder: Mens verden iler og Bo Madsen: Et museum i Himmerland i Fremtidens Formidling Af Fortiden. Moesgård Seminaret 1998, Forlaget Hikuin og Moesgård Museum).

Per Kirkeby har afholdt årlige udstillinger på museet i Vesthimmerland fra 1981 til 2010.