Hvorfor er køkkenmøddingen ved Ertebølle så berømt?

 

I slutningen af 1800-tallet bestemte man sig for at finde ud af, hvad det havde på sig med de skaldynger, man kunne finde langs de nordøstdanske kyster. Enkelte dynger var allerede undersøgt af arkæologer, men man vidste alligevel kun lidt om oprindelsen. Man kunne dog se, at det var affaldslag med måltidsrester i, og derfor kaldtes skaldyngerne for køkkenmøddinger.

Med nogle helt konkrete spørgsmål til materialet besluttede man sig for at foretage en række arkæologiske udgravninger på en af de største køkkenmøddinger, man kendte. Den lå ved Ertebølle.
Udgravningerne foregik i 1893-97 i samarbejde med bl.a. zoologer. Resultaterne var givtige og talrige, og man kunne nu beskrive og datere en helt ny kultur i det danske område, opkaldt efter det sted, den blev erkendt: Ertebøllekulturen. 

Køkkenmøddingen i Ertebølle var oprindeligt 140 m lang, 20 m bred og op til to m dyb. Den er ophobet over en periode på 1000 år, hvor ertebøllefolket efter hvert besøg på bopladsen har efterladt sig marine skaller, måltidsrester og andet affald på stedet.
Undersøgelserne viste dog også, at køkkenmøddingen ikke kun fungerede som møddings-område, men at man rent faktisk opholdt sig på den og foretog en bred vifte af forskellige hverdagsaktiviteter på den.

Omkring 80 % af køkkenmøddingen består af østersskaller, og derudover indeholder den skaller fra blåmuslinger, hjertemuslinger og strandsnegle. I de yngste lag bliver blåmusling dog mere dominerende. Sammensætningen af de marine skaller og udviklingen mod flere blåmuslinger i de yngste lag er overordnet set ens på alle de danske køkkenmøddinger.

Skønt selve møddingen ligger godt gemt i jorden, så hører fundstedet dog til blandt de mest betydningsfulde fortidsminder i landet, og nye informationsskilte guider besøgende fra parkeringspladsen ud til møddingen. Med den nye skiltning bliver det nemt at finde ud til stenalderfolkets dynge. Samtidig bliver man introduceret til områdets stenalderhistorier på den knap 1 km lange gåtur langs markvejen, der fører gennem det smukke landskab ud til køkkenmøddingen.

Skiltningen indgår i Kulturstyrelsens projekt "Danmarks Oldtid i Landskabet", der har til formål at nyformidle de mest interessante danske oldtidsminder, så de nu bliver nemme at besøge, og deres historie fortælles på de ny opsatte skilte med udgangspunkt i den nyeste viden. Projektet er støttet af en generøs bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Læs mere om Ertebølle Køkkenmødding på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside