Arkæologi

 

Vesthimmerlands Museum varetager på Kulturstyrelsens vegne det arkæologisk faglige arbejde i Vesthimmerlands Kommune. Her løser museet lovbefalede opgaver i henhold til museumslovens kapitel 8 og Kulturstyrelsens retningslinjer på området. Museet gennemfører arkæologiske undersøgelser og sørger for indberetning og formidling af resultaterne. Museets medarbejdere deltager i netværks- og forskningssamarbejder med universiteter og andre museer.

Kontakt museumsinspektør Sidsel Wåhlin for yderligere oplysninger.