Nyhedsbrev 

 
Hver måned udsender Vesthimmerlands Museum et nyhedsbrev med korte informationer om aktuelle tiltag og igangværende arbejde. Nyhedsbrevet kan abnonneres ved at klikke på fanebladet nederst til højre på skærmen.  

Nyhedsbrev September 2022
  • Efterårsferie med strømløse tips og tricks fra stenalderen
  • Kort over Danmark. Foredrag d. 6. oktober
  • 4.000 år gammel hellekiste fundet i Rytterkvarteret
  • Ejerportrætter fra herregård sikret for eftertiden
  • Besøgsrekord - 100 skoleklasser på Stenaldercenter i år
  • Aars Kirke fejrer 100-året for udvidelsen
  • Efter topmøde i Frankrig: EU-projekt afsluttes med temadag for lærere og undervisereEfterårsferie med strømløse tips og tricks fra stenalderen
Energikrisen er på alles læber, og bekymringerne for vinterens kulde er mange. Men ifølge Stenaldercenter Ertebølles leder, Louise Villadsen, er det en oldgammel bekymring, som vi deler med fortidens mennesker. Ressourcerne skal prioriteres i dag, som de skulle i stenalderen. Derfor giver Stenaldercenter Ertebølle dig strømløse tips og tricks fra stenalderen, som stadig kan bruges i dag. I efterårsferien kan du f.eks. blive klogere på, hvordan du opbevarer mad uden køleskab og holder varmen, når der hverken er strøm, træpiller eller gasfyr. Du finder programmet for efterårsferien på Stenaldercenterets hjemmeside - og naturligvis vil der også være mulighed for at sejle i stammebåd og besøge fintsmedens værksted. Husk også lysfesten onsdag d. 19. oktober kl. 19-22.


Kort over Danmark - foredrag d. 6. oktober
Historiske kort er en fantastisk kilde til at gøre os klogere på fortidens landskab. Et flot kort er altid godt til at fange opmærksomheden. Torsdag d. 6. oktober gæster museumsinspektør ved Odense Bys Museer Peder Dam Vesthimmerlands Museum og fortæller om udviklingen fra de allerældste og meget simple kort og op til vor tids digitale kort - så vidt muligt vist med eksempler fra Vesthimmerland. Desuden fortælles der om, hvor man lettest kan hente kortene. Foredraget begynder kl. 19.00, og der opkræves entré.


4.000 år gammel hellekiste fundet i Rytterkvarteret
I en overpløjet gravhøj fra den sidste del af stenalderen, tiden omkring 2000 f.Kr., fandt Vesthimmerlands Museums arkæologer resterne af en såkaldt hellekiste, hvis vægge og kistelåg har været bygget op af store flade sten. I hellekisten lå en smuk fladehugget dolk samt ni pilespidser, som stammer fra mindst to begravelser. Kistens bund bestod af en bemærkelsesværdig brolægning af store flade sten. Ved siden af hellekisten fandtes en barnegrav - også bygget op som en stenkiste og med en ravperle som eneste gravgave. De to grave tilhører den samme periode af stenalderen. Skulle man få lyst til en tur ud i naturen for ved selvsyn at opleve hvordan en hellekiste ser ud, kan man besøge Blære-kisten i Blære Stationsby nord for Aars, hvor der fra stenalderen er bevaret en kiste omtrent magen til den, museet netop har udgravet.


Ejerportrætter fra herregård sikret for eftertiden
Kun ved hurtig udrykning kunne reddes to malede portrætter af tidligere ejere af herregården Bjørnsholm, i dag Vitskøl Kloster. Portrætterne er malet omkring 1920 og viser Jens Eriksen Jensen (1868-1932) og Adele Marie Kathrine Jensen (1876-1946), der erhvervede Vitskøl i 1920. Herregården blev i families eje frem til 1935. Skønt herregården har haft stor betydning for lokalområdet, er der stort set intet af inventaret bevaret fra den næsten fire århundrede lange herregårdstid. Vesthimmerlands Museum ønsker nu at arbejde mere målrettet med indsamling og dermed skabe mere viden om Vesthimmerlands største herregård.


Besøgsrekord - 100 skoleklasser på Stenaldercenter i år
Der kan ikke herske nogen tvivl om, at undervisningsverdenen har taget Stenaldercenter Ertebølle til sig. Med sine unikke formidlingsmuligheder er det vesthimmerlandske oplevelsescenter et helt oplagt besøgsmål. For 2022 tegner sig en besøgsrekord, hvor Vesthimmerlands Museums skoletjeneste i uge 40 kan byde velkommen til skoleklasse nr. 100. Ansvar for museets skoletjeneste har museumsunderviser Kim Callesen, der med sine spændende læringsforløb bringer eleverne tæt på naturen og oldtidsmennesket. Museumsdirektør Broder Berg glæder sig over succesen og ser skoletjenesten som et væsentligt bidrag til at gøre børn og unge klogere på Vesthimmerlands fortid. Med til historien hører, at bookingkalenderen hurtigt bliver fyldt op, og 15 skoleklasser desværre måtte afvises i år. Bookinger til 2023 er ved at komme ind, og museets skoletjeneste anbefaler derfor at booke i god tid.


Aars Kirke fejrer 100-året for udvidelsen
Sognekirken i Aars er en væsentlig brik i fortællingen om Vesthimmerlands nyere historie. Som de fleste andre landsbykirker i vores område blev den opført engang i 1200-tallet. Med byvæksten fra slutningen af 1800-tallet voksede også menigheden i Aars Sogn, og den spirende stationsby fik senest i 1910'erne presserende brug for en udvidelse af kirken. Den 8. oktober 1922 kunne den nye Aars Kirke tages i brug. I anledning af 100-års jubilæet har Aars Kirke programsat en lang række arrangementer, der afsluttes med en festgudstjeneste den 9. oktober. På selve jubilæumsdagen den 8. oktober fortæller museumsdirektør Broder Berg om kirkens historie, indretning og udsmykning.


Efter topmøde i Frankrig: EU-projekt afsluttes med temadag for lærere og undervisere
Vesthimmerlands Museum deltager sammen med aktører fra Frankrig, Belgien, Spanien, Slovcenien, Grækenland i EU-projektet "STEAM Builders", der i sidste uge holdt afslutningsmøde i den charmerende by, Beaumont de Lomagne, hvor den franske partner har hjemme. Det blev til et intenst døgn med evalueringer, status på de sidste detaljer, landes projektevents og afslutningen af projektet i december 2022. Vesthimmerlands Museum runder projektet af i samarbejde med Skoletjenesten i København og arrangerer en temadag d. 8. november i Aars om kunst og kulturarv i naturfagsundervisning.
Læs mere om temadagen