Velkommen til Vesthimmerlands Museum

 

Vesthimmerlands Museum er en selvejende institution med afdelinger i Ertebølle og i den centrale udstillingsdel på Johannes V. Jensen & Thit Jensen Museet i Farsø. Vesthimmerlands Museums helt unikke udstillingsbygning er opført efter tegninger af billedkunstner Per Kirkeby og arkitekt Jens Bertelsen og rummer tillige kunsthalsfunktionen Himmerlands Kunstmuseum. I 2020 er museet blevet udvidet med lokaler på Søndergade 42, som nu huser Lokalhistorisk Arkiv Aars og museets nyere tids afdeling. 

Vesthimmerlands Museum er et statsanerkendt museum for arkæologi og nyere tids kulturhistorie med Vesthimmerland som geografisk ansvarsområde. Museet skal udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund og gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling og i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv

  1. aktualisere viden om kultur- og naturarv og gøre denne tilgængelig og vedkommende,
  2. udvikle anvendelse og betydning af kultur- og naturarv for borgere og samfund og
  3. sikre kultur- og naturarv for fremtidens anvendelse.

Vesthimmerlands Museum har et vidt forgrenet netværkssamarbejde med museer, universiteter og organisationer i hele landet. I de seneste år har museet arbejdet målrettet med borgerinddragelse og kulturarvsbegrebet til afdækning af bosætningskvaliteter og potentialer til turismeudvikling.   

Vesthimmerlands Museum drives i tæt samarbejde med støtteforeningerne, der tilsammen har langt over  600 medlemmer.