Børn med særlige behov

 

I perioden 2012-2016 har museet gennemført 152 undervisningsforløb for "Børn med særlige behov"; der er elever fra AKT-klasser, børn med forskellige diagnoser som. ADHD, OCD eller inden for ASF-området, samt børn med fysisk-eller psykisk handicap.

Museet har IKKE deciderede forløb for børn med ADHD eller forløb kun for børn i autismespektret, men mange af forløbenes indhold, form eller struktur gør dem særligt egnede til børn med særlige behov. Museets personale møder eleverne, som de mennesker, de er, og ikke som en diagnose!

Museet har, fra undervisningsafdelingens oprettelse, haft fokus på denne gruppe, da museet kan tilbyde:

 • Læreruddannet museumsunderviser med mange års erfaring med denne gruppe elever.
 • Tydelige undervisere, der underviser ud fra princippet: Det man siger, er også det man gør
 • Det er muligt at få en detaljeret plan over forløbet evt. i piktogram- eller billedformat, så eleverne ved, hvad de skal.
 • I de fleste forløb, vil der ikke være andre gæster på museet.
 • Strukturerede undervisningsforløb, der tilpasses efter eleverne.
 • Motiverende forløb, med meget håndfaste og konkrete mål.
 • Undervisningsrum, der er meget afgrænset eller meget åbne.
 • Forløb, hvor eleverne bruger deres fysik og bevæger sig.
 • Forløb med mulighed for fordybelse i en meget konkret opgave.
 • Ofte forløb, der "flytter grænser" eller ændrer elevernes og lærernes opfattelse af, hvad de tror, de kan.
 • Less is more!
 • Undervisningsforløb er gratis for alle grundskoleelever! Der kan være en mindre betaling ved madlavning til dækning af råvareudgifter.
 • Rollespil er OGSÅ relevant for disse børn.


Anbefalinger:

 • Kontakt museet i god tid og aftal besøgets nærmere indhold.
 • Er der særlige rutiner m.m. der skal tages hensyn til, spisetidspunkter etc.?
 • Hvis eleverne er utrygge eller ikke vant til at blive undervist ude, kan det være en god idé at få besøg af museumsunderviseren forud for besøget.
 • Tjek vejrudsigten INDEN besøget!
 • Vær opmærksom på at din og elevernes påklædning passer til vejret og aktiviteten.
 • Vær en god rollemodel for eleverne og deltag i aktiviteterne.


Udviklingsarbejde:

Museumsundervisningen ved Vesthimmerlands Museum har arbejdet målrettet "børn med særlige behov " i udviklingsprojektet: " ADHD og autismespektrumforstyrrelser - undervisningsforløb for børn med særlige behov" 2013-2014. Link til rapport findes på hjemmesiden.

Fra efteråret 2014 har Vesthimmerlands Museum deltaget i et landsdækkende samarbejde: "Museumsundervisning for børn med særlige behov" med Den Gamle By, Museum Amager, Ringkøbing-Skjern Museum, Herregårdsmuseet Gl. Estrup, Storm P. Museet, Museum Sønderjylland.

Udviklingsarbejdet afsluttes med udgivelse af hæftet "best-practice", en rapport til Slots- og Kulturstyrelsen samt et afslutningsseminar den 1. november 2016.

 

Facebook
I forbindelse med udviklingsarbejdet "Museumsundervisning for børn med særlig behov", er der oprettet en lukket Facebook-gruppe rettet mod personer, der arbejder professionelt med denne gruppe af børn. Det er muligt at blive medlem af Facebook-gruppen ved at kontakte museumsunderviser Kim Callesen pr. tlf.: 40 63 74 20 eller mail.


Rapport

I forbindelse med udviklingsarbejdet 2013-2014 er der udarbejdet en rapport omhandlende erfaringer, handicapforståelse og anbefalinger under overskriften "ADHD og autismespektrumforstyrrelser - undervisningsforløb for børn med særlige behov"