Arkæologi på land

 


Over alt i landet og gennem hele historien har der boet mennesker i Danmark. Arkæologerne finder både genstande og spor i jorden fra indbyggernes aktiviteter. Oftest er det skjulte fortidsminder, der opdages ved f.eks. bygge- og anlægsarbejder eller pløjning.

Læs mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.