Viden og forskning 

 

Vesthimmerlands Museum arbejder målrettet med indsamling, bearbejdning og formidling af viden om kulturarven i Vesthimmerland. Museet indberetter løbende til Kulturstyrelsens centrale kulturarvsregistre Museernes Samlinger  og Fund og Fortidsminder og registrer arkivalier i arkivernes registreringsdatabase Arkibas, hvor nogle af dataene er synliggjort på den nye hjemmeside arkiv.dk.

Vesthimmerlands Museum udgiver en årbog og museets medarbejdere deltager i publikationsvirksomhed i både ind- og udland.