Vesthimmerlands Museums samlinger

 

Vesthimmerlands Museum indsamler kulturhistoriske genstande inden for sit geografiske ansvarsområde, som svarer til Vesthimmerlands Kommune. Som statsanerkendt museum skal  Vesthimmerlands Museum udvikle sine samlinger, forske i dem og formidle viden om dem på forskellige platforme.

Samlingerne omfatter en righoldig arkæologisk samling med fund fra hele Himmerland og en fin kulturhistorisk samling, bl.a. af genstande fra landbokulturens sidste tre århundreder - deriblandt en god beholdning af landligt tekstil.
Lokalhistorisk Arkiv opbevarer fotografier og arkivalier fra Vesthimmerland med hovedvægt lagt på Aars og omegn.

Museets registreringer rapporteres til de centrale databaser SARA, Museernes Samlinger, Fund og Fortidsminder, MUD og Arkibas. I 2013 gjorde en bevilling fra Kulturstyrelsens digitaliseringspulje det muligt, at arbejde med en konvertering af museets arkæologiske registreringer til Regin.