Historie

 

Vesthimmerlands Museumsforening blev stiftet den 21. januar 1920, med lærer Sigvald Vestergaard Nielsen som formand.

Anledningen var forfatteren Johannes V. Jensens henvendelse i 1919 til direktøren for daværende Aars Bank (oprettet 1898) om muligheden for at erhverve direktøren for Zoologisk Have i København, Johan Waldemar Drejers (1853-1924) omfattende private oldtidssamling for den nette sum af kr. 10.000. Drejer, tidligere læge i Gedsted i Vesthimmerland 1878-86, havde meddelt, at kunne samlingen ikke komme på danske hænder, ville den, via Nationalmuseet, blive solgt til American Museum of Natural History i New York. Johannes V. Jensen forestillede sig Drejers samling udstillet i "et særligt Hus", som, udover at rumme udstillingen, også skulle være et "Samlingssted for Himmerland i alle store offentlige og festlige Anliggender."

Til at undersøge mulighederne for realiseringen af Johannes V. Jensens tanker, blev der i juni 1919 nedsat et udvalg med Sigvald Vestergaard Nielsen som formand. Det lykkedes ikke at finde midler til købet af Drejers samling, som derfor nu befinder sig i New York.

I stedet stiftede man i januar 1920 museumsforeningen med det formål "...ved Indsamling gennem Gave og Køb at redde fra Undergang saadanne Genstande af enhver Art, som kan tjene til Belysning af Livet og Kulturen i Vesthimmerland gennem Tiderne, ligesom Arbejde i Retning af at fremme Interesse for og Kundskab om Hjemstavnens - saavel som Fædrelandets - Kultur og Historie ikke vil være fremmed."

Foreningens indsamlede genstande befandt sig i de følgende år i forskellige lokaler i Aars, men i 1933 stod foreningen uden lokaler. Gennem arv, gaver og museumsforeningens egne aktiviteter lykkedes det at finansiere opførelsen af en bygning, tegnet af den lokale arkitekt Windfeldt Brorson. Bygningen stod færdig i 1935 og blev åbnet for publikum i påsken 1936. Bygningen, der i dag er en af Aars' smukkeste, er opført i Bedre Byggeskik stil.

Med årene var Vesthimmerlands Museum ved at sprænge sine rammer, og i 1977 stod en ny terningeformet tilbygning færdig. Det samlede etageareal var nu vokset til ca. 130 m². I 1981 modtog Aars Kommune en arv i form af et større antal malerier efter kunstneren Jens Nielsen. For at give offentligheden adgang til værkerne, blev der i 1981 opført en tilbygning til museet, kaldet Jens Nielsen salen, eller Himmerlands Kunstmuseum.

Aktiviteten på museet voksede fortsat, og i 1999 blev der gennemført en udvidelse på ca. 1100 m². De tidligere tilbygninger, terningen og Jens Nielsen salen, blev indføjet i det samlede bygningskompleks, der er tegnet af kunstneren Per Kirkeby og arkitekten Jens Bertelsen. Grundplanen er udformet som et stort T, eller en Torshammer, som Per Kirkeby benævnte formen. Hammerskaftet rummer magasiner og den faste udstilling. Hammerhovedet omfatter to store ovenlyssale til skiftende kunst- og kulturhistoriske udstillinger.

Vesthimmerlands Museum er i dag det statsanerkendte museum for arkæologi og nyere tids kulturhistorie i Vesthimmerlands Kommune. Museet arbejder på grundlag af museumsloven med opgaverne indsamling, bevaring, registrering, forskning og formidling, der betegnes som de bærende fem søjler i det professionelle museumsarbejde.

I 2011 etablerede Vesthimmerlands Museum en udstilling med genstande fra Johannes V. Jensens arbejdsværelse på Johannes V. Jensen Museet i Farsø og overtog i 2013 driften af Stenaldercenter Ertebølle.