Bjerget

 
Herfra kan du skue langt, her kan du se Salling, Fur, Mors, Livø og Thyland.
Bjerget blev fra 1885 til 1990 brugt til indremissions årlige sommermøde. Hvilket også har haft en positiv påvirkning på landsbyens huse. Der var nemlig en stiltiende overenskomst i landsbyen om, at alle huse skulle være nykalkede inden missionsmødet og det var de. Folk kom jo både fra nær og fjern så det hele skulle tage sig godt ud.