Arkivalier fra Aars og omegn

 

Lokalhistorisk arkiv opbevarer et stort materiale af dokumenter og billeder om enkeltpersoner, lokaliteter, bygninger, foreninger og begivenheder; endvidere kopier af kirkebøger og en samling af avisudklip. 

Du er altid velkommen, enten du vil studere lokalhistorie, stille spørgsmål eller aflevere materiale. Vi modtager gerne alle former for arkivalier, såsom skøder eller andre dokumenter, der har tilhørt privatpersoner, firmaer og foreninger, herunder regnskaber, protokoller eller fotografier.

Arkivet har åbent hver tirsdag fra kl. 14.00 til 16.00. Grundet den nuværende sundhedssituation opfordrer vi til, at man træffer aftale forud for besøg.  

Telefonisk henvendelse kan ske til museet på telefon 98 62 35 77 eller til arkivleder Kim Ørsted Iversen på telefon 40 63 74 21.