Fossiler

 

Ertebølle Hoved er et enestående naturskønt område med 20 m høje klint, der består af moler og vulkanske askelag fra Tertiærtiden, som i istiden blev deformeret af istryk fra nordøst; nordligt i klinten findes moræneler og smeltevandsaflejringer. 
 
Moleret i Ertebølle Hoved er rigt på fossiler, eksempelvis som aftryk af forstenede planter, fisk, fugle, insekter og skildpadder. Fossilerne viser at klimaet har været subtropisk.

De seneste år er der fundet flere danekræ - altså jordfundne naturhistoriske genstande fra Danmark af enestående videnskabelig værdi.
Herunder ses billeder af de seneste.


Skriv mappenavn/gruppenavn: Galleri/ETB_fossiler