Organisation

 

Stenaldercenter Ertebølle ejes af Den Selvejende Institution Stenaldercentret Ertebølle, der i 2013 har overgivet driftsansvar og udviklingsopgaven til Vesthimmerland Museum. Der er ansat en centerleder til at forestå den daglige drift. 

Stenaldercenter Ertebølle har en meget aktiv støtteforening, hvis medlemmer deltager aktivt i centrets udvikling og drift.