Organisation

 

Stenaldercenter Ertebølle ejes af Den Selvejende Institution Stenaldercentret Ertebølle, der i 2013 har overgivet driftsansvar og udviklingsopgaven til Vesthimmerland Museum. Der er ansat en centerleder til at forestå den daglige drift. 

Stenaldercenter Ertebølle har en støtteforening, hvis medlemmer deltager aktivt i centrets udvikling og drift.