Om arkivet

 
Lokalhistorisk Arkiv Aars dækker geografisk den gamle Aars Kommune og rummer et omfattende kildemateriale fra sognene: Blære, Gislum, Giver, Gundersted, Haubro, Skivum, Ulstrup, Vognsild og Aars, foruden Binderup sogn, der gennem tiden har haft en tæt tilknytning til Aars. På arkivet findes et stort materiale af dokumenter og billeder om enkeltpersoner, lokaliteter, bygninger, foreninger og begivenheder; endvidere kopier af kirkebøger og en stor samling af avisudklip.

Da der ikke er indleveringspligt til de lokalhistoriske arkiver, er vi afhængige af, at private og foreninger indleverer arkivalier og billeder, der kan være med til at bevare historien om Aars og de omkringliggende sogne for eftertiden. Vi modtager meget gerne alle former for arkivalier, såsom skøder eller andre dokumenter, der har tilhørt privatpersoner, firmaer og foreninger, herunder regnskaber, protokoller eller fotografier. Da arkivet råder over gode skannere, kan fotografier og dokumenter skannes ind og originalerne blive hos giverne.

Henvendelser vedrørende lokalhistorisk Arkiv kan ske til arkivleder Kim Ørsted Iversen på telefon 40 63 74 21 eller e-mail ki@vmus.dk