Fredede fortidsminder

 


Der findes næsten 33.000 fredede fortidsminder i Danmark. De betragtes som umistelige, og der er derfor særlige regler for, hvordan vi yder dem størst mulig beskyttelse.

Læs mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.