Praktiske oplysninger

 
 • Book i god tid! 
 • Booking, entré og undervisning er gratis for skoleklasser, børnehaver og ungdomsuddannelser.
 • Kontakt museumsunderviseren, så I kan få rettet undervisningstilbuddet til lige netop jeres   
  elever. Museumsunderviser Kim Callesen træffes lettest kl. 7.30-8.00 eller kl. 13-15 på
  tlf.  40 63 00 28 eller undervisning@vmus.dk.
 • Forbered eleverne på besøget evt. ved at hente materialer på museets hjemmeside.
 • Hjælp eleverne med at huske evt. praktisk påklædning. Det kan være meget vigtigt ved udeaktiviteter.
 • Det er de medfølgende læreres ansvar, at eleverne er undervisningsparate.
 • Madpakker kan spises i museets café eller i museumsparken.
 • Museumsundervisningen har undervisningslokaler i museets administrationsbygning til venstre for museet.
 • Du er ALTID velkommen til at kontakte museumsunderviseren.
 • Museet underviser også "ud af huset".
 • Undersøg evt. rabatordning med busselskab. I skrivende stund er der særlige rabatordninger med NT og Midttrafik.