Støtteforeningen for Stenaldercenter Ertebølle  

 

Du kan støtte Stenaldercentret i Ertebølle ved at melde dig ind i Støtteforeningen.

Kontingent er 125 kr. pr. medlem, 200 kr. for en husstand og 400 kr. for firmaer - kan indbetales på giro +73 +88057791.

Anfør nøjagtig navn og adresse og send gerne din e-mailadresse, hvis du har en sådan til pero8241@gmail.com .


Støtteforeningens formål er at støtte Stenaldercentret Ertebølle og dets aktiviteter - både økonomisk i begrænset omfang og med praktisk hjælp, ideer og andet.

Et medlemsskab giver bl.a. gratis adgang til Stenaldercentret og Vesthimmerlands Museum i Aars og rabat ved deltagelse i arrangementer samt et gratis eksemplar af Vesthimmerlands Museums årbog.

Medlemmerne holdes orienteret gennem udsendelse af nyhedsbreve, når dette er aktuelt.

Bestyrelsen og medlemmerne står for en lang række aktiviteter på centret og samarbejder med andre foreninger i lokalområdet.

Læs mere om Støtteforeningen for Stenaldercenter Ertebølle på foreningens Facebookside.