Faglige strategier

 
 
   
Intro til faglige strategier - arkæologi 
Prioriteringer i det museets arkæologiske virksomhed. En grundfortælling og fem strategier.  
   
Grundfortælling 
Vesthimmerlands Museums arbejdsområde. Unikke fund og viden.