Intro til faglige strategier - arkæologi 

  retur
Vesthimmerlands Museum har i foråret 2020 udarbejdet en strategi og handlingsplan 2020-2026. Dokumentet beskriver forudsætninger og satsningsområder for museets drift og udvikling frem til 2026. Planen fremhæver Vesthimmerlands Museums rolle og betydning som selvstændigt, statsanerkendt museum for arkæologi og nyere tids kulturhistorie med en lang række centrale opgaveområder, der vedligeholder og udvikler det professionelle arbejde med kulturarven i et geografisk ansvarsområde afgrænset af Vesthimmerlands Kommune.