Bygherrerapporter 2004 - 2014

  retur


    VMÅ 2610, Stenildvad.

    VMÅ 2655, Stenildhøjslugten.

    VMÅ 2659, Tinggård 2011.

    VMÅ 2623, Markvænget. En gård fra førromersk jernalder på Markvænget i Aars.

    VMÅ 2621, Skivum. Hus og stenlægning fra sen bronzealder eller tidlig jernalder ved Skivum.

    VMÅ 2619, Gårdstedgaard. Plyndret gravhøj, jernaldergravfelt og boplads ved Gårdstedgård.

    VMÅ 2608 og 2609, Svenstrup 13-14. Hus fra den sene stenalder samt andre bopladsanlæg fra stenalderen i Svenstrup ved Aars.

    VMÅ 2607, Svenstrup 12. Bebyggelse fra yngre bronzealder fra Svenstrup ved Aars.

    VMÅ 2605 og 2606, Svenstrup 10-11. Huse og jordgravede ovne fra yngre bronzealder.

    VMÅ 2604, Svenstrup 9. Huse, kogestensgruber og et nedsat lerkar. Flere fund fra yngre bronzealder.

    VMÅ 2603, Svenstrup 8. Et felt med kogestensgruber i Svenstrup ved Aars.

    VMÅ 2602 og A3302, Stenildvad. Vejforløb og hus fra den ældre jernalder ved Stenildvad.

    VMÅ 2601, Fiskergården. En gård fra den ældre bronzealder i Hvalpsund.

    VMÅ 2594 Hole 8 og VMÅ 2595, Hole 9 Hvalpsund Golfbane. En håndværks- og handelsplads fra vikingetiden.

    VMÅ 2584, Borregård 3. Et forsvarsværk fra ældre jernalder.

    VMÅ 2586 Borregård 5 og VMÅ 2583 Borregård 2. Huse fra yngre stenalder og bronzealder ved Borregård, Overlade.

    VMÅ 2582, Borregård 1. En boplads fra yngre bronzealder.

    VMÅ 2580 a-d, Svenstrup 6. Stort kogegrubefelt i Svenstrup ved Aars.

    VMÅ 2578, Stenildhøjbakken. En gravhøj med fund fra yngre bronzealder.

    VMÅ 2576, Nørrevangen 18. En 2000-årig landsby på Nørrevangen 18 i Gedsted.

    VMÅ 2549, Kornum Østergård. To hustomter fra jernalderen.

    VMÅ 2538, Rønbjerggaard, hustomter fra sen bondestenalder til yngre bronzealder.

    VMÅ 2532, Svenstrup 4. En lille gravplads fra Svenstrup ved Aars.

    VMÅ 2531,  Gatten Møllevej. En boplads fra sen bondestenalder samt en bygning fra vikingetid/tidlig middelalder.

    VMÅ 2466, Øster Ørbæk. Storhus fra den ældre bronzealder i Øster Ørbæk.

    VMÅ 2458, Bjørnstrup. En vandrende jernaldergård i Bjørnstrup.

    VMÅ 2450 Baunehøj 1, VMÅ 2451 Baunehøj 3, VMÅ 2452 og VMÅ 2453, Aggersundvej, Baunehøj. Gravhøj fra bondestenalder og bronzealder samt bopladser fra ældre jernalder.

    VMÅ 2416, Svenstrup Gårde 1; VMÅ 2448, Svenstrup Gårde 2; VMÅ2474, Svenstrup Gårde 3; VMÅ 2539, Svenstrup Gårde 5. Bebyggelse fra yngre bronzealder og ældre jernalder.

    VMÅ 2415, Klovenhøj. Hustomter fra ældre jernalder.

    VMÅ 2405, 2407, 2408, 2410, 2413, 2440, 2445-2447, 2454, 2456-2457, Aars Golfbane. Arkæologiske undersøgelser 2003-2004. 

    VMÅ 2400, Tinggård 1, og VMÅ 2533, Tinggård 2. Gravhøj med grave fra yngre bronzealder/ældre jernalder og bopladsspor fra bondestenalder, yngrre bronzealder og ældre jernalder.