Bygherrerapporter 2015 

  retur
   VMÅ 2795 Hestbækgård 2014,1
Abstract: Ved udgravningen blev undersøgt bopladsrelaterede anlæg i form af en hustomt efter et treskibet langhus, spredte stolpehuller, gruber og et grubekompleks. De største gruber og grubekomplekset viste sig at dække over brønde og jorgravede ovne, og især fra ovnene blev hjemtaget en del keramik, som daterer anlæggene til overgangen mellem yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder. Som løsfund blev desuden hjemtaget fragmentet af en sleben tyknakket økse fra enten sen Tragtbægerkultur eller Enkeltgravskulturen.

    VMÅ 2772 Dankalk 2013
Abstract: Boplads med spredt bebyggelse fra ældre bronzealder-ældre førromersk jernalder. På det sydlige planareal blev fundet resterne af et mindre treskibet hus, lignende mindre treskibede huse blev også fundet på det nordlige areal. På dette areal blev desuden fundet et stort hus fra den ældre del af bronzealderen (1800-1100 f.Kr.). Fund af forslagget ler over det meste af arealet vidner om en produktionsvirksomhed, hvori meget høje temperaturer indgik. Området var bebygget gennem flere perioder i oldtiden. Der er således fundet anlæg fra såvel ældre- som yngre bronzealder (1800-500 f.Kr.) og tidlig ældre førromersk jernalder (500-250 f.Kr.).

    VMÅ 2704 Vesterkærsvej 2011,3
Abstract: I forbindelse med udgravningerne på Skagerrak IV-tracéet blev på denne lokalitet fundet en begravelsesplads fra sen tragtbægertid og yngre bronzealder. De vigtigste anlæg på lokaliteten udgøres af stendyngegrave, en kogegruberække, et tostolpeanlæg, en brolægning, tre brandgrave og et (udateret) grøftanlæg. Fra stendyngegravene blev hjemtaget en tosidet hulslebet spidsnakket økse og ravperler, mens der i en af brandgravene blev fundet et fragment af en ragekniv af bronze. Fra lokaliteten blev desuden hjemtaget et stort materiale til naturvidenskabelige analyser.

    VMÅ 2703 Vesterkærsvej 2011,2: Udgravning af jættestuetomt ved Tolstrup, Vesthimmerland
Abstract: I forbindelse med undersøgelser på Skagerrak 4-tracéet blev fundet en overpløjet rundhøj som indeholdt et ødelagt jættestuekammer. Langs kanten af højen blev fundet tre randstenskæder/randbrolægninger som viser, at anlægget flere gange i løbet af forhistorien blev bygget om. Inde i kammeret blev både fundet ravperler fra Tragtbægerkulturen og fladehuggede genstande af flint. I fyld tilhørende den sekundære randbrolægning blev fundet en fladehugget dolk, og i to gruber nord for højen blev fundet en del korn/frø samt to tyndnakkede økser. Under højfyld umiddelbart vest for jættestuekammeret blev i undergrundsniveau fundet et rektangulært grøftanlæg. Hvor gammelt grøftanlægget er og hvorledes det skal tolkes er uvist.