Vesthimmerlands Museums Årbog 2011

  retur
Indholdsfortegnelse

Forord
Broder Berg

Fotografier fra Vesthimmerland
Broder Berg og Kim Ørsted Iversen

Jættestuen ved Giver - et indblik i stenalderens dødekult
Simon Kjær Nielsen

Ofret til guderne - fundet af bønder
De store guldofferfund fra ældre germansk jernalder i Vesthimmerland
Morten Axboe og Bjarne Henning Nielsen

Kimbrernes efterkommere
Peter K. A. Jensen

Efteruddannelse med kunstneren Peter Max-Jakobsen
Troels Lauersen

Genstande og samlinger
- tanker om registrering og arkivering på Vesthimmerlands Museum
Kim Ørsted Iversen

Det støttede boligbyggeri før velfærdsstaten
- fra privat hjælp til velfærd (næsten)
Thorkild Nielsen

Herre lad det lykkes! Om missionshuset i Hornum
Broder Berg