Om Vesthimmerlands Museums Årbog 2012

  retur
Indholdsfortegnelse

Forord
Broder Berg

De arkæologiske undersøgelser på Skagerrak 4-tracéet
En foreløbig rapport
Simon Kjær Nielsen og Sine Toft Jensen

Aggersborg under overfladen
Geofysisk opmåling af en vikingeborg
Søren M. Sindbæk, med bidrag af Hanne Brown og Helen Goodchild

Møntproduktion i Ørbæk og kongemagtens interesse i Limfjordsområdet i 1000-tallet
Jens Christian Moesgaard

Et sjældent firkantet vikingeskrin fra Næsby
Hanne Billeschou Juhl

Ødekirker i Vesthimmerland - et overblik
Ditte Nørgaard Madsbøll

Sommerhuse i Vesthimmerland - optakt til et forskningsprojekt
Kim Ørsted Iversen

Pensionater - i Aars
Thorkild Nielsen

Natur, Tro og Kirkerum
Troels Laursen

Ambassadøren på visit
Bjarne Henning Nielsen