Årsberetning 2022

  retur
Årsberetningen er en uddybende redegørelse for museets virksomhed i 2022.
Den står i forlængelse af den økonomiske årsrapport og har til formål at give et indblik i
Vesthimmerlands Museums arbejde, resultater og udfordringer i 2022. Som det måske vil
bemærkes, er beretningen vokset i omfang og form. Den er dermed blevet til en mere grundig
afrapportering, som det også må kunne forventes af et statsanerkendt museum med indtægter på
næsten 11,2 mio. kroner.

Vesthimmerlands Museum er et statsanerkendt museum og med sin brede palet af komplekse opgaver og ansvarsområder en markant kommunikator af perioden fra de ældste tider
til i dag for hele Vesthimmerlands Kommune.

Museet står på den baggrund for mangfoldighed, alsidighed, rummelighed og formidling og
afspejler på godt og ondt alt det, der er forbundet med kulturarv. Med denne udvidet årsberetning for 2022 vil museet give et indblik i de mange lag, museet består af, og de mange opgaver, der løses,
og resultater, der skabes.