Årsberetning 2018

  retur
Vesthimmerlands Museum har fulgt arbejdsplanen for 2018 og realiseret en lang række formidlingstiltag samt dokumentations- og forskningsopgaver i både arkæologi og nyere tid. Opgaverne blev løst på baggrund af museets opdrag som statsanerkendt museum for arkæologi og nyere tids kulturhistorie med ansvar for Vesthimmerlands Kommune.
Grundlaget for Vesthimmerlands Museums virksomhed er museumsloven, herunder sagsbehandlingen af offentlige og private plantiltag i samarbejde med plan- og fredningsmyndigheder. Museet varetager disse opgaver på vegne af Slots- og Kulturstyrelsen og i tæt samarbejde med Vesthimmerlands Kommune.