Årsberetning 2017

  retur

Vesthimmerlands Museum har i 2017 oplevet et år med store successer, men også stramme besparelser, hvor bl.a. en stilling måtte nedlægges. Museets driftsgrundlag står på alt for tynde ben i forhold til omfanget af voksende administrative og forskningsrelaterede opgaver, som skal løses som del af den statsanerkendte museumsvirksomhed. Det blev senest bekræftet af Slots- og Kulturstyresen, der i oktober 2017 gennemførte en kvalitetsvurdering af Vesthimmerlands Museum.
På trods af den vanskelige økonomiske situation lykkedes det for museets dygtige medarbejdere og mange frivillige at opnå det højeste besøgstal i museets historie.

Læs mere