Årsberetning 2016 

  retur

I 2016 lykkedes det igen at afvikle en stor og alsidig arrangementskalender, udgive bøger og hæfter, udvikle på forskningspublikationer, gennemfør museumsundervisning på flere niveauer, indsamle, registrere og arbejde med vedligeholdelsen af samlingerne. Museets alsidige aktiviteter og oplysninger er nået ud til anslået mindst 50.000 mennesker. Årets gang blev i meget høj grad præget af de mange projekter og projektudviklingstiltag, der ligesom i de forudgående år har påvirket museets drift som projektorganisation.

Læs mere