Årsberetning 2012 

  retur

I december 2012 fik de danske museer en ny museumslov. Formålet er "gennem fagligt og økonomisk bæredygtige museers virksomhed og samarbejde at sikre kulturarv og naturarv i Danmark og udvikle betydningen af disse i samspil med verden omkring os".
Loven anfører bæredygtighed, samarbejde og udadvendthed som væsentlige parametre for museernes virksomhed. Statsanerkendte museer er således forpligtiget til at udvikle sig til alsidige, vidensbaserede kulturarvsinstitutioner, der befinder sig i tæt dialog med det omgivende samfund. Netop denne forpligtigelse har Vesthimmerlands Museum arbejdet målrettet med i de seneste år og dermed indledt en fornyelsesproces til en formidlings- og forskningsinstitution, der kan engagere sig i de udfordringer vores moderne samfund står over for.

Læs årsberetning 2012