Generalforsamling 2023

  retur

Mandag den 6. marts 2023 kl. 19.00 
Per Kirkeby sal, Vesthimmerlands Museum

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Aflæggelse af regnskab for 2022
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
9. Eventuelt


Efter generalforsamlingen vil Broder Berg fortælle om årets gang på museet og alt det nye spændende, der sker.

Museumsforeningen er afslutningsvis vært ved et lettere traktement, så derfor bedes I tilmelde jer på museet på mail@vmus.dk eller på tlf.: 98 62 35 77 i museets åbningstid.