Generalforsamling 2022

  retur
Generalforsamling i Vesthimmerlands Museumsforening
Mandag d. 7. marts kl. 19  

Man kan melde sit kandidatur ved generalforsamlingen; men vil også være meget velkommen til at kontakte formand Hardy Jensen for oplysninger om foreningens og dermed bestyrelsens arbejde. Ring til Hardy på: 2962 0224 eller send en mail til: hardyjensen@email.dk


Dagsorden:

1.Velkomst
2.Valg af dirigent
3.Formandens beretning
4.Regnskab
5.Indkomne forslag
6.Valg til bestyrelsen
7.Valg af suppleanter
8.Valg af revisorer og revisorsuppleant
9. Valg til museets bestyrelse
9.Eventuelt

Vesthimmerlands Museum, Søndergade 44, 9600 Aars
Museumsforeningen er vært ved et lettere traktement. Af hensyn til traktement venligst tilmelding på: tlf.: 98 62 35 77 kl. 9 -12 på hverdage eller mail@vmus.dk senest torsdag den 3. marts kl. 12.00
Efter generalforsamlingen vil der være orientering om museets virke ved en af museets direktør Broder Berg.