Generalforsamling 2021

  retur
Mandag den 7. juni kl. 19.00 

Generalforsamlingen afholdes  i museumshaven

Dagsorden: 
1. Velkomst 
2. Valg af dirigent 
3. Formandens beretning 
4. Regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

På valg til bestyrelsen er Bente Høj Jensen, Susanne Appel, Ulla Østerbye og Dorte Glasius. (Ulla modtager ikke genvalg). På valg som revisorer er Svend Bækgaard og Anders Gundersen og som revisorsuppleant Margit Bigum. Efter generalforsamlingen vil der være orientering om museets virke ved en af museets medarbejdere.

Museumsforeningen er vært ved et lettere traktement. Af hensyn til traktement - tilmelding på tlf.: 98 62 35 77 kl. 9 - 12 på hverdage eller mail@vmus.dk senest torsdag den 3. juni kl. 12.00.