Generalforsamling 2019

  retur

Mandag den 25. februar kl. 19.00
I caféen i museumsvillaen

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
9. Eventuelt


På valg til bestyrelsen er Sonja Marcussen, Egon H. Jensen, Hardy Jensen.
På valg som revisorer er Svend Bækgaard og Anders Gundersen, og som revisorsuppleant Margit Bigum.

Efter generalforsamlingen vil der være tre indslag. Maria Clement Hagstrup fortæller om planerne for Aars byjubilæum i 2020 og Broder Berg fortæller om de omfattende og spændende planer for Stenaldercenter Ertebølle. Endelig lægger Hardy Jensen de første frø til næste års 100 års jubilæum for Museumsforeningen og museet.

Museumsforeningen er vært ved et lettere traktement.

Af hensyn til traktement - tilmelding på tlf.: 98 62 35 77 kl. 9 - 12
eller mail@vmus.dk senest torsdag den 22. februar kl. 12.00