Generalforsamling 2018

  retur
Mandag den 26. februar kl. 19.00 i caféen i museumsvillaen

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
På valg er Jens Bøckhaus, Bente Høj Jensen, Gerfried Langer og Ulla Østerbye.
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
9. Eventuelt Broder Berg fortæller om året i museet og lidt om fremtiden, og Louise Villadsen fortæller om arkæologien fra 2017 med fokus på Ertebølle

Museumsforeningen er vært ved et lettere traktement. Af hensyn til traktement - tilmelding på tlf.: 98 62 35 77 kl. 9 - 12 eller mail@vmus.dk senest fredag den 23. februar kl. 12.00