AFLYST! Generalforsamling 2020

  retur
Bestyrelsen for Vesthimmerlands Museumsforening har besluttet at udsætte foreningens generalforsamling, der skulle afholdes mandag den 16/3 på Vesthimmerlands Museum. Vi vender tilbage med en ny dato, når der atter er mere normale tilstande i vort land.


Mandag den 16. marts kl. 19.00 
Generalforsamling i caféen i museumsvillaen 

Dagsorden: 
1. Velkomst 
2. Valg af dirigent 
3. Formandens beretning 
4. Regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

På valg til bestyrelsen er Bente Høj Jensen, Susanne Appel, Ulla Østerbye og Dorte Glasius. På valg som suppleanter er Anna Marie Rode og Erna Dalgaard På valg som revisorer er Svend Bækgaard og Anders Gundersen og som revisorsuppleant Margit Bigum. 

Efter generalforsamlingen vil der være orientering om museets virke ved en af museets medarbejdere. Museumsforeningen er vært ved et lettere traktement. 

Af hensyn til traktement - tilmelding på tlf.: 98 62 35 77 kl. 9 - 12 på hverdage eller mail@vmus.dk senest torsdag den 12. marts kl. 12.00