Ranum seminarium - stedet og historien

  retur

Rundvisningen starter med en tur rundt på seminarieområdet, hvorefter aftenen fortsætter indendørs i den gamle seminariebygning, hvor tidligere seminarielektor, Hans Støttrup, vil fortælle nogle af de historier, som knytter sig til mindeinskriptioner og malerier i bygningen. Afslutningsvis perspektiveres seminariets historie som en del af den store samlede historie om den danske læreruddannelse gennem tiden.

Arrangementet er gratis. Tilmelding til mch@vmus.dk senest mandag den 28. august.
Mødested: Foran hovedindgangen til det gamle seminarium, Seminarievej 23, 9681 Ranum