ODM om statstilskudsdebatten

  retur

Visionsgruppers syn på museers kerneværdier er vidt forskellige

"Det er to meget fyldige forsøg på at sætte fokus på en gordisk knude, som indtil nu ikke har kunnet løses," siger ODM's direktør Nils M. Jensen om de to nye rapporter, som indeholder hver deres bud på en ny statstilskudsstruktur for museerne. Rapporterne er udarbejdet af to forskellige visionsgrupper, som er udpeget af ministeren og offentliggjort i dag den 8. december.

Læs mere