Nyt ph.d. projekt 

  retur
"Neolitiske liv under forandring. Et landskabsarkæologisk studie af et kulturmøde i Nordvestjylland omkring 2800 f. Kr". Sådan lyder titlen på det ph.d. projekt arkæolog og museumsinspektør ved Vesthimmerlands Museum Simon Kjær Nielsen påbegynder på Aarhus Universitet den 1. november 2018. Helt konkret sigter projektet mod at skabe ny viden om stenaldersamfundene i Nordvestjylland i tiden omkring 2800 f. Kr. En del af studiet kommer til at foregå på Vesthimmerlands Museum og Stenaldercenter Ertebølle, hvis store arkæologiske samlinger fra perioden spiller en fremtrædende rolle i projektet.

Omkring 2800 f.Kr. udspillede der sig på tværs af Europa en række dramatiske kulturelle forandringer. I Nordvestjylland kom skiftet bl.a. til udtryk gennem omfattende ændringer af gravskikken, hvor begravelser af mennesker og kvæg i stendyngegrave ophørte til fordel for bisættelse af enkeltpersoner i lave gravhøje. Teorier om at udveksling af mennesker, genstande og ideer banede vejen for forandringerne har i mange år stået stærkt. Men for nylig har DNA-forskningen sandsynliggjort, at forandringerne i stedet skyldtes indvandringen af et krigerfolk fra de russiske stepper, som i tiden efter 3000 f.Kr. spredte sig over store dele af det centrale, østlige og nordlige Europa. Steppefolket var ifølge flere af teorierne bærere af de genetiske træk, der efterfølgende gjorde nordboerne højere, blonde og lysere i huden. Også det indoeuropæiske sprog, som bl.a. dansk bygger på, kan være kommet til ad den vej. I Danmarks Radios stort anlagte tv-serie "Historien om Danmark" fra 2017, kunne man følge det såkaldte yamna-folks vandring fra stepperne mod sydøst og helt op til den jyske halvø, hvor de slog sig ned som den nye dominerende befolkningsgruppe.

Det kulturelle skifte i Jylland i tiden omkring 2800 f.Kr. er dog fortsat omgærdet af mystik, og det er vigtigt, at også arkæologien bidrager til tolkningerne. Set i et internationalt perspektiv er det arkæologiske materiale fra tiden omkring 2800 f.Kr. af ekstraordinær høj kvalitet netop i Nordvestjylland. I landsdelen findes flere gravpladser med grave fra begge sider af det kulturelle skifte, og museumsinspektør Simon Kjær Nielsen har i samarbejde med Aarhus Universitet flere gange stået i spidsen for undersøgelser af sådanne lokaliteter ved bl.a. Lerkenfeld Å. Det er resultaterne fra disse og andre pladser i Nordvestjylland, der nu skal danne rammen om ph.d. studiet.

Projektet gennemføres som et samfinansieret ph.d.-projekt mellem Aarhus Universitet og Vesthimmerlands Museum. Museet har i den forbindelse fået økonomisk støtte fra både Kulturministeriets Forskningsudvalg og Vesthimmerlands Kommune.

Vesthimmerlands Museum vil løbende formidle de spændende resultater fra projektet i form af foredrag og artikler, så hold øje med museets hjemmeside.