Kulturarvsmåned 2018

  retur

For fjerde år i træk kan Kulturarvstjenesten Vesthimmerland og samarbejdspartnere i juni måned præsentere en stor og varieret arrangementskalender, der igen sætter fokus på oplevelser med fortidsminder, herregårde, klosterlevn, bymiljøer, kulturlandskaber og spændende personhistorier. Det er de lokale fortællinger, der er Kulturarvsmånedens omdrejningspunkt og en oplagt lejlighed for alle til at gå på opdagelse i Vesthimmerlands alsidige kulturarv.

Kulturarvsmåneden lever af det gode samarbejde, hvor mange aktører, såvel institutioner som foreninger og private, går sammen om at skabe et program med spændende arrangementer. Så glæd jer til endnu en forsommer, hvor der bliver fuld turbo på den lokale kulturarv til glæde for både kommunens indbyggere og besøgende.

Kulturarvsmåneden bliver koordineret af Kulturarvstjenesten ved Vesthimmerlands Museum, der med en stor tak til samarbejdspartnere, arrangører og medvirkende ønsker alle en fornøjelig og vellykket fjerde Kulturarvsmåned i Vesthimmerland. 

Se programhæftet her  eller hent det på Vesthimmerlands Museum.


PROGRAM fra 27. maj til 30. juni 

Da banen kom til Hvalpsund
Søndag den 27. maj kl. 13.00 og kl. 15.00

Fortællinger i det gamle Logihus på havnen i Hvalpsund. Huset blev oprindeligt opført som overnatningssted for togpersonalet, da Hvalpsund var endestation for privatbanen fra Aalborg. Takket være borgerforeningen i Hvalpsund er Logihuset blevet restaureret og fremstår nu som et lille museum. Børge Mejlstrup Jensen fortæller om byens grundlæggelse og den tid, da banen kom til Hvalpsund, om betydningen af dette og tiden derefter.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Det gamle Logihus, mellem den gamle station og Hvalpsund Net, Sundvej, Hvalpsund, 9649 Farsø.
Arrangør: Den Frivillige Turistgruppe i Hvalpsund.

På tur i Vesthimmerland - det nye digitale oplevelseskort
Fredag den 1. juni kl. 14.00 -16.00

Kig forbi Kulturarvstjenestens lokaler på Vesthimmerlands Museum og deltag i den officielle indvielse af det nye digitale Vesthimmerlandskort, som samtidig markerer begyndelsen på Kulturarvsmåneden 2018. Museumsinspektør Maria Clement Hagstrup vil introducere det nye tiltag, hvorefter kulturudvalgsformand Asger Andersen klipper "den digitale snor".
Kortet er ganske enestående og fortæller om relevante vinkler af den vesthimmerlandske historie i form af personer, steder, genstande, begivenheder og særlige naturoplevelser. Kortet kan tilgås både via web og smartphone, og giver brugerne mulighed for at sammensætte deres helt egen tur rundt i Vesthimmerland.
Kom og få en introduktion til kortet og bliv godt klædt på til gode oplevelser med kulturarv i hele Vesthimmerland. Der vil samtidig være lidt godt til ganen.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Kulturarvstjenesten, Vesthimmerlands Museum, Søndergade 44, 9600 Aars.
Arrangør: Vesthimmerlands Museum.

Tur til de forladte huse ved Østerbølle
Søndag den 3. juni kl. 13.00

Et stykke ude af en markvej fra nutidens Østerbølle ligger resterne af en 2000 år gammel landsby. Den østlige del af landsbyen er aldrig blevet dyrket, og derfor kan man stadig se husenes
mure af græstørv. Det giver en helt enestående mulighed for at træde ind i jernalderens bebyggelse. Arkæolog Gitte Hjortlund vil føre an og fortælle om jernalderlivet i Østerbølle.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Oldtidsvej 62, 9620 Aalestrup.
Arrangør: Vesthimmerlands Museum.

Fællessang er levende kulturarv
Mandag den 4. juni kl. 16.00 - 18.00

Fællessang samler på tværs af titler, livshistorie, økonomi og de fortællinger, vi har om os selv og hinanden. Hver halve time vil forskellige oplægsholdere introducere sange, vi synger i fællesskab. Oplægsholderne har forskellig baggrund, alder, interesse og livssituation.
Arrangementet er åbent for alle, som har lyst til at synge fællessang.
Mødested: Getamas gamle industribygning, Carl Petersensgade 3, 9631 Gedsted.
Arrangører: Gedsted Beboer- og Erhvervsforening og Kulturskolen Vesthimmerland.

Grundlovsmøde på "Bjerget" i Ertebølle
Tirsdag den 5. juni kl. 14.00 - 17.00

Traditionen tro afholdes der Grundlovsmøde i Ertebølle, hvor årets taler er borgmester Per Bach Laursen. Der har gennem årtier været afholdt "Bjergmøder" i Ertebølle, og det er vigtigt at holde fast i denne tradition, fordi demokratiet hvert år har behov for at blive bekræftet og fornyet af os alle. Det er også en festlig dag med samvær, musik og fællessang.
Der kan købes øl/vand, pølser, kaffe og kage.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Møllevej, Ertebølle, 9640 Farsø.
Arrangører: Ertebølle Samvirke (Ertebølle Borgerforening, Ertebølle Strand Camping og Støtteforeningen for Stenaldercenter Ertebølle).

Historisk byvandring i Ullits
Tirsdag den 5. juni kl. 19.00

Vi begynder i Sognegården med en fortælling om Ullits Stationsbys opståen og historie. Herefter går turen til Hotelvej, Azaleavej, Gl. Ullitsvej og Nibevej. Undervejs gøres ophold med fortællinger om huse og beboere samt byens udseende igennem tiden. Byvandringen afsluttes i Lystanlægget Egelund, hvor der er kaffe i det opstillede telt. Tidligere blev der afholdt grundlovsmøde i Egelund, og det vil vi genoplive med en kort grundlovstale af byrådsmedlem Kurt Friis Jørgensen.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Sognegården i Ullits, Foulumvej, 9640 Farsø.
Arrangører: Lokalhistorisk forening for Ullits og Foulum i samarbejde med Ullits Borgerforening.

Guidet tur til Køkkenmøddingen
Onsdag den 6. juni kl. 14.00

Gå med arkæolog Louise Villadsen til den verdensberømte køkkenmødding, som ændrede forståelsen af stenalderen. Turen går igennem det foranderlige landskab, hvor der fortælles om årtusinders klimaforandringer, tsunamier og om dengang, Nordjylland var et ørige. Louise fortæller levende historierne om en tid, hvor menneskene levede i pagt med naturen, og hvor Danmark var dækket af en uigennemtrængelig urskov.
Pris: Voksne 40 kr. Medlemmer af Støtte-foreningen 30 kr. Børn og unge under 18 år gratis.
Mødested: Stenaldercenter Ertebølle, Gl. Møllevej 8, Ertebølle, 9640 Farsø
Tilmelding til lv@vmus.dk senest den 5. juni.
Arrangør: Stenaldercenter Ertebølle.

Koncert og sangaften. Den danske sang og romance
Onsdag den 6. juni kl. 19.30

Denne aften vil Jens Olav Heckmann, sang, og Jan Mygind, klaver, præsentere en perlerække af smukke danske romancer, og publikum vil få lejlighed til at lufte stemmen med fællessange fra Højskolesangbogen.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Aars Kirke, Kirkeplads 1, 9600 Aars.
Arrangør: Aars Kirke og Kirkecenter.

Rævemosen og Gundestrupkarret
Torsdag den 7. juni kl. 10.30

Museumsinspektør Bjarne Henning Nielsen viser rundt i Rævemosen ved Roldvej udenfor Aars, fundstedet for Gundestrupkarret. Efter rundgangen i mosen mødes vi atter på Vesthimmerlands Museum og får en fortælling om Gundestrupkarret og dets samtid.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Parkeringspladsen ved Rævemosen/Roldvej.
Arrangør: Vesthimmerlands Museum.

Byvandring i Aars
Torsdag den 7. juni kl. 19.00 - 20.30

Med museumsinspektør og arkivleder Kim Ørsted Iversen som guide byder denne aften på en byvandring, der sætter fokus på Aars i midten af 1900-tallet. Især efter 2. Verdenskrig sprængte byen sine rammer, og de gamle præstegårdsjorder i den sydøstlige del af byen blev udstykket. Turen begynder ved Vesthimmerlands Museum og går herefter rundt i den sydlige del af byen, hvor der blandt andet gøres ophold ved det gamle rådhus, gymnasiet, svømmehallen, præstegården og den tekniske skole.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Ved hovedindgangen til Vesthimmerlands Museum, Søndergade 44, 9600 Aars.
Arrangør: Lokalhistorisk Arkiv Aars.

Foredrag om flyvergravene i Aalestrup samt gåtur
Fredag den 8. juni kl. 16.00

Hele juni er der udstilling på biblioteket/Knabergaarden med både effekter (vragdele, personlige effekter fra flyverne m.m.), ord og billeder. Fredag den 8. juni kl. 16.00 er der foredrag på biblioteket v/ Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup. Ca. kl. 17.00 slutter foredraget med en gåtur til sandstensmonumentet for de fjorten allierede flyvere på Aalestrup Kirkegård, hvor det også bliver muligt at se de oprindelige, simple trækors, som tyskerne havde sat på flyvergravene. Disse trækors opbevares til dagligt på kirkens loft.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Biblioteket v/ Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup, Knabergården 4, 9620 Aalestrup
Arrangører: Lokalhistorisk Arkiv, Aalestrup og Vesthimmerlands Biblioteker.

Bustur gennem Johannes V. Jensens Vesthimmerland og vandretur i Hverrestrup Bakker
Lørdag den 9. juni kl. 13.00 - 17.00

Vi følger i nobelprismodtagerens fodspor til steder, som havde stor betydning for ham i hans barndoms- og ungdomsår, og til lokaliteter, hvor flere af Himmerlandshistorierne har deres udspring. Bussen følger ruten Hvalpsund, Louns, Gedsted og Guldager. Undervejs fortælles om Johannes V.'s Vesthimmerland. Fra Guldager går turen til Skatskoven og Hverrestrup Bakker med en indlagt travetur, hvor der berettes om områdets natur- og kulturhistorie. Der serveres kaffe med brød. Obs: Husk passende fodtøj til travetur.
Tilmelding seneste onsdag d. 6. juni til vesthimmerland@dn.dk, tlf. 40 51 52 13 eller johannesvjensenmuseet@gmail.com, tlf. 24 42 01 25 eller 22 75 35 44.
Pris: 150 kr. inkl. bus og kaffe med brød.
Mødested: Farsø Busterminal, 9640 Farsø.
Arrangører (turledere): Else Marie Drost, Johannes V. Jensen Museet og Ellen Poulsen, Danmarks Naturfredningsforening.

Pilgrimsvandring i det naturskønne landskab ved Testrup
Søndag den 10. juni kl. 9.30 til ca. kl. 17.00

Træk stikket ud og tag med på en vandring i det naturskønne område omkring Testrup, Hverrestrup, Simested og Østerbølle. På en 18 km vandring kommer vi forbi hærveje, kirker, istidslandskaber, ådale og mange af naturens stillekupeer.
På ruten er der indslag i Hverrestrup Bakker ved naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands Kommune samt indslag v/ Simested, Østerbølle og Testrup kirker.
Tilmelding senest søndag d. 3. juni på tlf.nr./sms til Mie 41 17 71 60 eller Lis 24 99 98 92. Bindende tilmelding.
Pris: 75 kr. inkl. formiddagsbolle, sandwich til frokost og let aftensmad.
Mødested: Testrup Kirke, Testrupvej 138, 9620 Aalestrup.
Arrangører: Beboerforeningerne i
Testrup og Skivum samt Testrup menighedsråd.

Hestedag og historisk dyrskue
Søndag den 10. juni kl. 10.00 -16.00

Hestedagen på Hessel viser bl.a., hvordan markarbejdet blev udført i gamle dage uden brug af traktorer og moderne hjælpemidler. Hestedagen foregår sammen med historisk dyrskue, hvor gamle, danske bevaringsværdige husdyrracer og forskellige veteranmaskiner præsenteres.
I år bliver der bl.a. opvisning med seksspand og opvisning i dressur.
Som noget helt nyt bliver der i år mulighed for smagsprøver på retter af studekød, tilberedt af den internationalt kendte kok Per Mandrup, der er chef for det danske kokkelandshold.
Pris: 50 kr. (børn under 13 år gratis).
Mødested: Museet Herregården Hessel, Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø.
Arrangør: Museet Herregården Hessel.

Thit Jensen og Vesthimmerland
Mandag den 11. juni kl. 19.30

Bente Duelund Jensen og Thorkild Nielsen holder foredrag om vesthimmerlandske lokaliteter i Thit Jensens forfatterskab. I foredraget besøger vi bl.a. Hvanstrup, Lerkenfeld, Fredbjerg Kirke, Svingelbjerg Kirke og holmene omkring Vesterbølle og Farsø. Der serveres en kop kaffe i løbet af aftenen.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Aars Kirkecenter, Kirkeplads 6, 9600 Aars.
Arrangører: Bente Duelund Jensen, Thorkild Nielsen og Litteraturcafeen ved Aars Kirke.

Spadseretur i verdenskunst
Tirsdag den 12. juni kl. 10.00

Med de seneste årtiers byudvikling i Aars er også nutidskunsten kommet til byen. Således har man formået at tiltrække store kunstnere såsom Kirsten Ortwed, Poul Gernes og især Per Kirkeby, der om nogen har sat sit kunstneriske fingeraftryk på bygninger og monumenter i byens rum. I september fylder den verdensberømte kunstner 80 år, og spadsereturen i byen bliver med særligt fokus på Per Kirkeby. Guide på turen er fhv. borgmester Per Nørgaard, der fortæller om værkerne og dengang, verdenskunsten kom til Aars.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Vesthimmerlands Museum, Søndergade 44, 9600 Aars.
Arrangør: Vesthimmerlands Museum.

Ranumbilleder fra før og nu
Tirsdag den 12. juni kl. 19.00

Mennesker har i årtusinder opholdt sig på egnen ved Ranum, men byens historie er særligt knyttet sammen med fortællingen om Ranum Statsseminarium, som blev indviet i 1848. Fra at være en lille landsby forvandlede byen sig samtidigt med seminariet til en pulserende uddannelsesby med studerende fra hele landet. I anledning af Kulturarvsmåneden inviterer Lokalhistorisk Forening for Ranum og Omegn alle interesserede til at lægge vejen forbi arkivet og i billeder genopleve byens lange historie.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Plejehjemmet Kærbo.
Arrangør: Lokalhistorisk Forening for Ranum og Omegn.

Byvandring i Thit og Johannes V. Jensens fødeby Farsø
Tirsdag den 12. juni kl. 19.00 - 21.00

Med udgangspunkt i mindestuen for Thit Jensen fortælles om Thits spændende liv og kamp for kvindesagen. Derefter går turen gennem Farsø by, hvor Inger-Lise Jæger beretter om de steder, som havde stor betydning for familien Jensen og de to søskende Thit og Johannes - bl.a. kirken og kirkegården med familien Jensens gravsted, apoteket, barndomshjemmet og Johs. V.'s fødehjem, som i dag er museum for forfatteren. Aftenen afsluttes med rundvisning på museet og en kop kaffe
Pris: 50 kr. inkl. entré og kaffe på Johannes V. Jensen Museet.
Mødested: Turistkontoret Farsø, Torvet 1, 9640 Farsø.
Arrangør: Inger-Lise Jæger, Johannes V. Jensen Museet.

Ny kirkekunst i gamle rum
Onsdag den 13. juni kl. 15.00

Med udgangspunkt i Anita Houvenaegehls udsmykning af altertavlen og farvesætningen i Foulum Kirke fra 2012 vil Troels Laursen vise og give et bud på, hvad kirkekunsten er i dag, og hvad god kirkekunst kan gøre ved gudstjenesten og deltagerne i gudstjenesten. God kirkekunst kan skabe sprækkerne, så lyset, livet og håbet kan slippe ind. Foredragsholderen vil også komme ind på billedforbuddet i Bibelen og diskutere, om kirken er et museum eller et brugsrum.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Foulum Kirke, Hestbækvej 133, 9640 Farsø.
Arrangør: Foulum Kirke.

Røgovn og humlehave
Torsdag den 14. juni kl. 17.00

Vesthimmerlands Museums Madarkæologiske Laug inviterer på dagen til en indvielse af museets nyligt anlagte humlehave med planter opgravet fra Øm Kloster ved Mossø. Derudover vil laugets medlemmer forsøge at rekonstruere en 2000 år gammel røgovn. En rekonstruktion, der tager sit udgangspunkt i et fund fremkommet i forbindelse med udgravningerne forud for anlæggelsen af Aars Ringvej i 2017. For de modige vil der være smagsprøver af røgvarerne og måske lidt andet til ganen.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Parken bagved Vesthimmerlands Museum, Søndergade 44, 9600 Aars.
Arrangør: Vesthimmerlands Museums Madarkæologiske Laug.

Kulturarvsbussen ruller igen
Lørdag den 16. juni kl. 9.00 - 17.00

I 2017 måtte vi jo desværre aflyse kulturarvsbussen kort før planlagt afgang pga. indtrufne omstændigheder. Til juni er vi dog klar igen, og glæder os måske endnu mere. Ikke mindst fordi vi med de store anlægsprojekter i Vesthimmerlands Kommune har oplevet et enormt aktivitetsniveau på den arkæologiske front de seneste år. Vi venter til sidste øjeblik med at planlægge ruten, således vi kan inkludere det helt aktuelle på den arkæologiske front. Og som vanligt kommer vi rundt i hele kommunen, og bevæger os frit fra oldtid til nutid og tilbage igen.
Det er fastlagt, at vi indtager frokosten undervejs og helt sikkert et sted med udsigt og godt vejr. Der vil være steder, vi nærmer os til fods; og der kan være nogle hundrede meter at tilbagelægge. Vi forsøger dog at planlægge således, at man kan være med, selvom man ikke er så rask til bens.
Pris: 210 kr. for medlemmer af museumsforeningen, og 260 kr. for ikke-medlemmer. Vi sørger gerne for frokost til en sum af 50 kr., hvis man ikke har lyst til at stå tidligt op lørdag for at smøre en madpakke.
Husk at købe billet på forhånd. Der er tradition for en udsolgt afgang. Der kan købes til såvel bustur som frokost på: www.himmerlandsbiletten.dk, på bibliotekerne eller på Vesthimmerlands Museum.
Turguider: Museumsinspektør Simon Kjær Nielsen og museumsdirektør Broder Berg.
Mødested: Parkeringspladsen foran det gamle rådhus i Aars, Himmerlandsgade 25.
Arrangør: Vesthimmerlands Museumsforening.

Byvandring, kirkerundvisning samt åbent hus i Vesterbølle
Lørdag den 16. juni kl. 12.00 - 16.00

Foreningen "Levende Landsby" hører hjemme i den lille landsby Vesterbølle, som har en spændende historie og et bevaringsværdigt kulturarvsmiljø. Vesterbølle blev grundlagt i middelalderen, og er ganske særlig ved, at gårdene ikke er udflyttet og stadig ligger inde i byen, som de oprindeligt har gjort. Vesterbølle har en stor og smuk landsbykirke fra 1100-tallet, som på grund af sin størrelse benævnes Vesthimmerlands Domkirke.
Foreningen "Levende Landsby" ejer to maskinhuse, som huser en stor samling af vogne, maskiner og andre genstande. Disse anvendes ved arrangementet "Levende Landsby" hvert år i august.
Der vil være åbent i laden fra kl. 12.00 - 16.00. Kl. 13.00 er der byvandring og rundvisning i kirken ved graver Kristian Byrialsen Nielsen. Der kan købes kaffe og kage i laden, og der vil være mulighed for at se de mange historiske genstande, som foreningen ejer.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Tolshøj 13, Vesterbølle, 9631 Gedsted.
Arrangør: Levende Landsby Vesterbølle.

Mølledag på Kelddal Mølle
Søndag den 17. juni kl. 10.00 -16.00

Kom og mærk den fantastisk atmosfære, der er i og omkring den gamle vandmølle. Der vil på dagen blive fortalt historier om møllen og der males mel og valses korn som i gamle dage. Der vil også være smede ved gammeldags esser, som igennem dagen vil lave forskellige ting. Der kan købes kaffe, kage, is, øl og sodavand på stedet.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Kelddal Mølle, Kelddalsvej 15, Vegger, 9240 Nibe.
Arrangører: Michael og Laila Vestergaard Nymark.

Vindblæs Mølle - en velbevaret hollændermølle
Søndag den 17. juni kl. 14.00 - 16.00

Vindblæs Mølle blev bygget i 1873 og var i brug frem til 1961, men forfaldt derefter, så der godt ti år senere kun var en ruin tilbage. Siden starten af 1970'erne er der blevet gjort et stort arbejde for at redde den smukke mølle, som i dag står med sit oprindelige udseende. Kom forbi og hør om Vindblæs Mølle og det arbejde, der er blevet gjort af lokale ildsjæle for at vedligeholde den.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Sallingvej 76, Gl. Vindblæs, 9670 Løgstør.
Arrangør: Møllens Venner.

Foredrag om "Kongefamilien i Vesthimmerland med udgangspunkt i Jagthytten i Trend"
Mandag den 18. juni kl. 19.00 -21.00

Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn har fået Niels-Ole Ladefoged fra Nørager til at komme forbi Thitsalen i Dronning Ingrid Hallerne, hvor han vil holde foredrag om Kongefamilien i Vesthimmerland med udgangspunkt i Jagthytten i Trend. Niels-Ole Ladefoged er pensioneret lærer og har en stor del af sit liv samlet på historier/anekdoter om kongefamiliens tilstedeværelse i det vesthimmerlandske. Foredraget starter kl. 19.00, og der vil blive serveret kaffe/te og kage undervejs.
I anledning af emnet vil Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn hente plancherne frem fra udstillingen om Jagthytten i Trend og stille disse i foyeren uden for Thitsalen.
Pris: 60.00 kr. inkl. kaffe og kage.
Mødested: Thitsalen i Dronning Ingrid Hallerne i Farsø, Jeppe Aakjærs Vej 27, 9640 Farsø.
Arrangør: Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn.

Foredrag om 100 året for våbenhvilen under Første Verdenskrig
Mandag den 18. juni kl. 19.30

Hvordan lød freden efter at krigshandlingerne i løbet af minutter standsede hin mandag formiddag i november 1918? Det ved vi en del om fra soldaternes breve til hjemstavnen, personlige erindringer og regimenthistorier m.v. Der fortælles også historierne om de tre vesthimmerlandske krigsdeltagere, som faldt under krigen, døde som følge af den, eller slet ikke nåede ud på slagmarken. Der serveres en kop kaffe i løbet af aftenen, og
arrangementet er gratis. Foredrag ved Thorkild Nielsen.
Mødested: Aars kirkecenter, Kirkeplads 6, 9600 Aars.
Arrangører: Thorkild Nielsen og Aars Kirke.

Rejser gennem tiden
Tirsdag den 19. juni kl. 19.00

Dansk Nutidsmuseum udstiller samlinger af genstande fra de seneste årtier. Museet har inviteret Broder Berg fra Vesthimmerlands Museum til at fortælle om nogle af Dansk Nutidsmuseums mange spændende og tidsnære genstande. Der vil være gratis kaffe, te og kage i forbindelse med arrangementet.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Dansk Nutidsmuseum, Støberivej 8, 9600 Aars.
Arrangør: Dansk Nutidsmuseum.

Rundvisning på vikingeborgen Aggersborg
Onsdag den 20. juni kl. 11.00

Aggersborg er verdens største vikingeborg. Den blev sammen med de andre ringborge opført i sidste halvdel af 900-årene. Det skete sandsynligvis på bud fra Harald Blåtand. Men kan vi være sikre på, at det var den danske konge, der stod bag opførelsen af det enorme anlæg? Og til hvilket formål blev vikingetidens Aggersborg egentlig bygget? Museumsinspektør og arkæolog Simon Kjær Nielsen er rundviser. OBS: Husk fornuftigt fodtøj!
Arrangementet er gratis.
Mødested: Udenfor udstillings-bygningen ved Aggersborg Kirke, Thorupvej 13, 9670 Løgstør.
Arrangør: Vesthimmerlands Museum.

Omvisning i Johannes V. Jensen Museets særudstilling "Jensen og naturen"
Torsdag den 21. juni kl. 19.00 - 21.00

Hør om Johannes V.'s naturbegejstring, om hans kamp for fredningen af De Himmerlandske Heder og om hans eminente skildringer af dansk vejr, landskaber og årstider. Aftenen afsluttes med en kop kaffe med kage.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage.
Mødested: Johannes V. Jensen Museet, Søndergade 48, 9640 Farsø.
Arrangører og fortællere: Else Marie Spanggaard Drost, Ole Wøide og Hans Støttrup.

Solhverv i storstensgraven
Torsdag den 21. juni kl. 19.00

Denne sommersolhvervsaften kan man tage med arkæolog Louise Villadsen på tur til en af Vesthimmerlands flotteste storstensgrave, dobbeltjættestuen ved Ettrup. Jættestuen er et gravanlæg bygget af meget store sten dækket af en jordhøj. De blev bygget i bondestenalderens første tid (3500-3200 f.Kr.) og har været scene for de første landmænds kultiske handlinger.
Mødested: Ettrupvej 83, 9620 Aalestrup, grusvej mod sydvest.
Pris: Voksne 40 kr. Børn og unge under 18 år gratis.
Tilmelding til lv@vmus.dk senest den 20. juni.
Arrangør: Stenaldercenter Ertebølle.

Rundvisning på Vitskøl Kloster
Fredag den 22. juni kl. 11.00

Vitskøl Kloster er et af de mest fremtrædende bygningsmonumenter i Vesthimmerland. Anlægget, der blev grundlagt som cistercienserkloster i 1100-tallet og i 1500-tallet omdannet til herregård, rummer et væld af fortællinger om flere århundreders samfundsudvikling og bygningshistorie. Museumsdirektør Broder Berg guider og fortæller.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Klostergården, Viborgvej 475, 9681 Ranum.
Arrangør: Vesthimmerlands Museum.

Skt. Hans naturvandring på Louns
Lørdag den 23. juni kl. 10.00 - 13.00

Naturen er på sit højeste, og denne dag har blomsterne ifølge gammel folketro specielle kræfter. Vi går en tur i det skønne istidslandskab på jagt efter fem forskellige sjældne og fredede orkideer. Er der ugifte skønjomfruer med på turen, så finder vi også ni forskellige blomster, som de kan bruge til at finde og se deres tilkommende med. På turen kommer vi også forbi Herregården Hessel, hvor snapselauget byder på en Lounsbitter fremstillet af urter fra Louns. Turen er ca. seks km lang og ikke for gangbesværede. Tag madpakke med.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Naturbasen på Louns, Hesselvej 44, 9640 Farsø.
Arrangører: Hortonom Lone Kjær og naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands Kommune.

Øvandring på Livø
Lørdag den 23. juni kl. 11.00

Tag på en øvandring, hvor museumsinspektør Martin Sejr Nielsen vil fortælle om Livøs forhistorie.
Turen går fra Livø Havn til en række af øens skjulte fortidsminder. Undervejs vil der være rig lejlighed til at nyde Livøs unikke natur. Medbring proviant, egnet fod- og overtøj. Vi skal både gå på stranden og på stier gennem øens kuperede terræn. Turen afsluttes ved udstillingsbygningen, hvorefter der vil være tid til at gå rundt på egen hånd og udforske øen. Deltagere skal selv sørge for færgebilletter.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Livø Havn.
Arrangør: Vesthimmerlands Museum.

Byvandring i Haubro by
Mandag den 25. juni kl. 18.30

Haubro er en hyggelig by med mange interessante historier og bygninger. Byen indeholder bl.a. Himmerlands Ungdomsskole, der blev grundlagt i 1920, Haubro Kirke og den bevarede stationsbygning fra Haubros tid som stationsby. Vi går en tur igennem byen, og undervejs vil der blive fortalt om tidligere tiders erhverv.
Arrangementet er gratis.
Mødested: P-pladsen overfor Himmerlands Ungdomsskole, Elevvej 10, 9600 Aars.
Arrangør: Lokalhistorisk Forening for Haubro Sogn.

En uhyggelig aften på Herregården Hessel i samarbejde med Thits Venner.
Om overtro og spøgelser
Mandag den 25. juni kl. 19.00

Der fortælles om overtro og spøgelser på den gamle herregård Hessel. Vi skal også høre om nogle af de sagn og mystiske hændelser, som dyrlæge Hans Jensen i Farsø fik fortalt af egnens mennesker. Hans datter, Thit Jensen, genfortalte mange af dem i sine romaner og fortællinger, bl.a. i "Kongen fra Sande."
Tilmelding senest 18. juni til: inge@yde-frederiksen.dk.
Pris: 60 kr. inkl. kaffe og kage.
Mødested: Museet Herregården Hessel, Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø.
Arrangører: Museet Herregården Hessel og Thits Venner.


Foredrag: Altertavler i Vesthimmerland
OBS NY DATO: Mandag den 25. juni kl. 19.30 i stedet for torsdag den 28. juni

Der er 38 kirker i Vesthimmerland - og ligeså mange altertavler. Hvornår er de fra? Hvem har skænket altrene? Hvad indeholder billederne og symbolerne og de mange andre karakteristika? Foredraget holdes af Bente Duelund Jensen og indledes i Aars Kirke, hvor vi skal se på det smukke alter.
Der serveres en kop kaffe i løbet af aftenen.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Aars Kirke, Kirkeplads 1, 9600 Aars.
Arrangører: Bente Duelund Jensen og Aars Kirke.

Byvandring i Løgstør
Tirsdag den 26. juni kl. 19.00

Tag med på en spændende historisk byvandring sammen med Løgstør Købstads Vægterlaug og museumsdirektør Broder Berg fra Vesthimmerlands Museum. Oplev den gamle drejebro fra 1861 i funktion, hvorefter turen går gennem byens ældste gader og slutter ved det gamle Ting- og Arresthus. Undervejs vil der blive fortalt om personer, bygninger og byens udvikling fra fiskerleje til købstad.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Ved den gamle drejebro, Kanalvejen 40, 9670 Løgstør
Arrangører: Løgstør Købstads Vægterlaug, Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør og Omegn, Vesthimmerlands Museum og Limfjordsmuseet.

Økologisk markvandring
Onsdag den 27. juni kl. 19.00

På denne sommeraften skal vi have en naturoplevelse, hvor vi nyder den fantastiske udsigt over Limfjorden fra Louns Halvøen. På vores gåtur fortæller Hessels nabo, en økologisk landmandsfamilie, om økologiske madvarer, dyrkning af rodfrugter, landbrug og om studedrift samt meget andet. Kom og vær med på denne dejlige tur. Tag praktisk fodtøj og overtøj på.
Turledere: Janni og Peter Sørensen.
Arrangementet er gratis.
Mødested: P-pladsen uden for Museet Herregården Hessel, Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø.
Arrangør: Museet Herregården Hessel.

Foredrag: Altertavler i Vesthimmerland
OBS: NY DATO Mandag den 25. juni kl. 19.30  i stedet for torsdag den 28. juni.


Rundvisning på Danmarks Cykelmuseum
Fredag den 29. juni kl. 11.00

Danmarks Cykelmuseum fortæller detaljeret om cyklernes tekniske udvikling. Museet er indrettet i den forhenværende direktørbolig, der blev opført i 1921 til Cykelfabrikken Jyden. Dagen byder på en fortælling om cykelfabrikkens historie med en rundvisning på museet og en kort gåtur omkring Jydens gamle produktionsbygninger, hvis vejret tillader det.
Guide: Agner Svenningsen, daglig leder af museet.
Pris: 40 kr.
Mødested: Borgergade 10, 9620 Aalestrup.
Arrangør: Danmarks Cykelmuseum.

Indvielse af storstensgravene ved Vestvej
Fredag den 29. juni kl. 15.00

Ved arkæologisk udgravning af området bag Claudius Foams lagerhal blev der sidste vinter fundet to store grave, hvis omkreds var sat af flere kæmpestore sten. Gravene var fra tiden omkring år 0 og viste sig at indeholde flere spændende fund. Gennem et frugtbart samarbejde med Gunnar Nielsen A/S, Claudius Foam, Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Museum lykkedes det museet at bibeholde gravenes storstensramme. Arkæolog Kåre Gyldenløve viser frem og fortæller.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Claudius Foams lagerhal, Rampevej 5, 9600 Aars.
Arrangør: Vesthimmerlands Museum.

Åbent hus hos Overlade Lokalhistorie
Lørdag den 30. juni kl. 9.00 - 13.00

Overlade Borgerforening overtog sparekassens bygninger på Bjørnsholmsvej 147. Disse anvendes i dag til bogcafe og lokalhistorisk arkiv, der gennem tredive år har indsamlet et stort materiale om egnen.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Overlade og Omegns Lokalhistorie, Bjørnsholmvej 147.
Arrangør: Overlade Lokalhistorie.

Byvandring i Vegger
Lørdag den 30. juni kl. 13.00 - 15.00

Vegger har en fortid som stationsby, og byens udvikling kom med jernbanen, der som mange andre steder i Vesthimmerland var grundlag for et blomstrende erhvervs- og handelsliv. På denne eftermiddag tager vi på en hyggelig byvandring, hvor der vil blive fortalt om byen og dens lokaliteter.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Veggers Idræts og Kulturhus, Himmerlandsvej 8, 9240 Nibe.
Arrangør: Vegger Borgerforening.

Leg med Runer
Lørdag den 30. juni kl. 11.00 - 13.00

Kom frisk og bliv introduceret til vikingernes fantastiske skriftsprog ved selv at få lov til at "riste" og afkode runer sammen med arkæolog Gitte Hjortlund. For børn og barnlige sjæle.
Arrangementet er gratis.
Mødested: Vesthimmerlands Museum, Søndergade 44, 9600 Aars.
Arrangør: Vesthimmerlands Museum.Tak for i år og på gensyn til Kulturarvsmåned juni 2019!