KULTURARVSKOMMUNE

  retur

Vesthimmerlands Kommune er en af fem kommuner, som Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med Realdania har udnævnt til "kulturarvskommune." Sammen med Næstved, Aabenraa, Greve og Brønderslev har Vesthimmerland arbejdet med kulturarv som løftestang for byudvikling.

Udnævnelsen var en enestående mulighed for at fortsætte det gode kulturarvsarbejde i Vesthimmerland. Med udgangspunkt i fem byer, der ligger geografisk spredt i kommunen, understøttede projektet igangværende byudviklingsprocesser i Gedsted, Ranum, Hornum, Løgstør og Aars. Projektet "Kulturarvskommune" blev afviklet i et samarbejde mellem Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Kommune.

Filmen afspilles på Vimeo

Projektet havde stort fokus på formidling af viden om historiske bygninger og kulturmiljøer, så de gennem bevaring og genanvendelse kan være med til at give merværdi til områderne.

Projektet blev påbegyndt i slutningen af 2015.