Fællesskab i forandring

  retur

Indre Mission var i sin storhedstid en massebevægelse med både politisk og kulturel indflydelse, ikke mindst i det jyske. I de senere årtier er tilslutningen svundet, og bevægelsen fylder ikke længere det samme i det offentlige liv som tidligere. Alligevel er det at være "missionsk" stadig en stor del af selvopfattelsen hos mange mennesker.

Med baggrund i et nyligt afsluttet forskningsprojekt vil foredraget gennemgå Indre Missions nyere historie: Dels identitetsdannelsen og fællesskabets betydning inden for bevægelsen, og dels den rolle, den har spillet udadtil i lokalsamfundet. Foredraget vil også forsøge at udfordre nogle af de mange myter og stereotyper, der omgiver et trosfællesskab som Indre Mission.

Foredrag ved museumsinspektør ph.d. Michael Riber Jørgensen, Museum Thy 

Tirsdag den 22. januar kl. 19.00: Fællesskab i forandring