Danmarks største vikingeborg tiltrækker besøgende fra hele verden

  retur
Vikinger går aldrig af mode. Det er konstateringen efter endnu en succesfuld juli måned på Aggersborg, hvor Vesthimmerlands Museums guider har taget imod besøgende fra alle verdenshjørner.

Igen i år rundede besøgstallet mere end 3000 personer i det tidsrum, museets guider dagligt var at finde på ringborgen, og fra museets side er det en meget bevidst satsning at være til stede på dette vigtige arkæologiske fundsted. Her kan de besøgende få en introduktion til ikke bare vikingetiden, men også andre kulturhistoriske seværdigheder i hele Vesthimmerland.

Endnu et led i formidlingen af Aggersborgs spændende historie udkommer medio august i form af en ny folder, som kort og præcist fortæller om borgen og den kontekst, den skal forstås i. Folderen er udgivet af Vesthimmerlands Museum med støtte fra Aggersund og Omegns Borgerforening.