Vesthimmerlands Museum fylder 100 år

  retur
Når kommunens ældre borgere fylder 100 år får de besøg af borgmesteren. Og blot fordi fødselaren denne gang gemmer sig bag røde mursten, skal der naturligvis ikke gøres nogen undtagelse.
Den 21. januar kan Vesthimmerlands Museum nemlig fejre sit 100 års jubilæum, og det kommer ikke til at gå stille af sig. Dagen markeres med reception, taler og åbent hus fra kl. 11.00, hvor det også vil være muligt at møde museets medarbejdere i udstillingen, deltage i rundvisning på magasinet, følge arkæologernes arbejde og være en del af dagens erindringsværksteder. Fejringen rundes af med stor festmiddag om aftenen for museumsforeningens medlemmer samt museets ansatte.

At der overhovedet kan fejres et 100 års jubilæum i 2020 kan tilskrives den Farsøfødte nationaldigter, Johannes V. Jensen, som i 1919 fik den idé, at der burde oprettes et "særligt Hus", som kunne rumme både en udstilling og på samme tid være et "Samlingssted for Himmerland i alle store offentlige og festlige Anliggender". Baggrunden var den, at Johannes V. Jensen var blevet opmærksom på, at en stor privat oldtidssamling tilhørende den daværende direktør for Zoologisk Have i København, Johannes Drejer, var blevet sat til salg. Drejers imponerende samling havde lokal interesse, idet han oprindeligt kom fra Gedsted, og der var nu stor risiko for, at alle de flotte oldtidsfund kunne ende i USA, hvor American Museum of National History i New York havde vist interesse. Samlingen endte desværre i USA, men der var kommet fokus på behovet for at værne om den lokale og nationale kulturarv. I januar 1920 blev Vesthimmerlands Museumsforening derfor stiftet med det formål "ved Indsamling gennem Gave og Køb at redde fra Undergang saadanne Genstande af enhver Art, som kan tjene til Belysning af Livet og Kulturen i Vesthimmerland gennem Tiderne?". Sigvald Vestergaard Nielsen blev foreningens første formand, og i de efterfølgende år indsamlede man i fællesskab genstande, og opbyggede en samling, som blev udstillet forskellige steder i Aars, indtil man den 25. november 1935 ved hjælp af indsamlede midler kunne indvie en selvstændig museumsbygning, som i dag udgør det smukke indgangsparti til museet.

"Vi er både stolte og ydmyge over at være Vesthimmerlands hukommelse", fortæller Vesthimmerlands Museums direktør, Broder Berg, der de seneste 11 år har stået bag museets store udvikling. "Vestergaard Nielsen gjorde en kæmpe indsats for kulturarven her i området, og den arv, han har givet videre, bygger vi videre på den dag i dag". Derfor er der heller ikke kun lagt op til en enkelt dags fejring af jubilæet, men derimod et helt års folkelig fejring, som foregår i tæt samarbejde med museumsforeningen og de mange frivillige, der hver dag bakker op om stedet. Meget viden er kommet til siden, og den skal naturligvis formidles i form af en hel palette af spændende arrangementer, der på hver sin måde forholder sig til de 12.000 års Vesthimmerlandshistorie, som museet beskæftiger sig med. Jubilæumsåret indledes således den 15. januar med foredraget: Aars 150 år - fra landsby til hovedby i Vesthimmerlands Kommune. En tour de force gennem pionertiden, stationsbytiden og de boomende 60'ere. 

"Det er så vigtigt at gøre historien nærværende og relevant, og det arbejder vi med hver dag her på stedet", forklarer museumsdirektøren, der ser frem til årets mange aktiviteter. "I forhold til jubilæet arbejder vi ud fra overskriften 'det er også din historie' for netop at sætte fokus på, at museet ikke udgør et utilnærmeligt elfenbenstårn, men tværtimod huser vores allesammens fælles fortælling". Og fortællinger bliver der masser af i 2020. Både indendørs og udendørs, så hold øje med museets hjemmeside, hvor alle arrangementer løbende annonceres.