Skyggernes dans på mindernes spor.

  retur
Fantasi og erindring er to sider af samme sag. På Vesthimmerlands Museum sættes museets historiske genstande i et nyt lys - eller rettere skygge - når der for en periode gøres brug af kunstens virkemidler i den historiske udstilling.

Kunst møder man sædvanligvis på et kunstmuseum. På Vesthimmerlands Museum er kunsten imidlertid for en tid rykket ind i den kulturhistoriske del af museet i form af en såkaldt interventionsudstilling, hvor der leges med lys og skygge. Her vil forskellige figurers skygger fra januar til april blande sig med alle de genstande og fortællinger, der findes om Vesthimmerland gennem mere end 12.000 år.

Det er billedkunstner Bruno Kjær, der står bag skyggernes leg på museets vægge. Et museum samler genstande og fortællinger om livet, og disse genstande og fortællinger kan opfattes som skygger fra en svunden tid. Skyggerne pirrer fantasien, og der stykkes med kvalificerede gæt et levet liv ud af de ellers tavse genstande. Med skyggerne pirres fantasien, og tanken er, at gæsterne på den måde bringes tættere på historien. Skyggerne sætter os ind og ud af tiden. Skyggerne er flygtige, men her prøver kunsten at fastholde det flygtige, at fastholde erindringen.

I forbindelse med udstillingsforløbet vil Vesthimmerlands Museums egen formidler Kim Callesen invitere kommunens børn til at lege med skyggerne. Der bliver skyggeteater med figurerne fra Gundestrupkedlen for 0.-3 klasse, undervisningsforløbet "Maskiner for lys og skygge" er målrettet 4.-6. klasse, og endelig har overbygningseleverne chancen for at "sylte deres skygge" eller at "sætte skyggen til vægs" i perioden fra den 1. februar 2023 - 31.marts 2023. Der vil være to tider dagligt, så der kan nemt blive rift om pladserne. Derudover vil der i udstillingsperioden være særlige omvisninger og fortællinger, som kan findes på museets hjemmeside.

Udstillingen er skabt i et tæt samarbejde mellem kunstneren Bruno Kjær og kunstskribent Troels Laursen, Leif Emerek og Henrik Søgaard, der har løst alle de praktiske udfordringer med at få skyggerne op på museets vægge og ikke mindst i bevægelse. Bag projektet står ydermere Vesthimmerlands Museum, mens Vesthimmerlands Kommune velvilligt har støttet økonomisk.

Udstillingsperioden er fra fredag den 13. januar, hvor der er åbningsreception kl. 11.00, til og med mandag den 17. september 2023.