Poul Nyrup Rasmussen genbesøger Livø

  retur
Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen besøgte for første gang Livø i august 2022 i forbindelse med optagelser til DR-dokumentaren "Nyrup - søn af en udstødt". Dokumentaren affødte stor national respekt for, hvordan Nyrup meget personligt delte historien om hans far, Oluf, der i syv år var anbragt på Livø Anstalten for moralsk åndssvage mænd. Den vakte samtidig nysgerrighed omkring øens mere ukendte historie som isolationsfilial under De Kellerske Anstalter i perioden 1911-1961. En ø tiltænkt de mennesker, som samfundet skulle skærmes mod.
 
Lørdag den 27. maj genbesøger Poul Nyrup Rasmussen øen sammen med de to historikere Poul Duedahl og Maria Clement Hagstrup til et helt særligt arrangement for medlemmer af Det Sociale Netværk, Headspace, hvor der vil være en guidet tur rundt på øen, krydret med et helt personligt foredrag af Nyrup og en introduktion til ø-anstalten af Poul Duedahl og Maria Clement Hagstrup. For alle tre har året været mere end travlt, fordi de også i fællesskab udkom med bogen 'Afvigernes ø" i februar, som fik stor opmærksomhed og på mange måder har været debatskabende i forhold til spejlingen af fortid og nutid både når det gælder menneskesyn, behandling og diagnoser. For Poul Nyrup Rasmussen har rejsen i farens fodspor sat spor og givet endnu mere drivkraft i arbejdet med at sikre bedre trivsel for den desværre store gruppe af unge mennesker, som ofte føler, de står alene med deres tanker og problemer. Der er mere end 600 frivillige i Det Sociale Netværk, Headspace, som har centre i hele landet, hvor unge mellem 12 og 25 år kan møde nogen at tale med, når livet slår knuder. 

At det netop er denne mærkesag, Nyrup har kastet sig over er langt fra tilfældigt.
I 1993 mistede daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen nemlig sin datter Signe. Hun led af skizofreni og tog sit eget liv. En personlig tragedie, som han har talt åbent om siden. Tabet af Signe skabte også hans dybtfølte ønske om at forhindre, at andre unge og deres nærmeste lider samme skæbne. Da han i 2009 vendte hjem fra Europa-Parlamentet, kastede han derfor sin tid og energi ind i at skabe en forening, som skulle arbejde for at fjerne fordomme og skabe bedre hjælp og muligheder for psykisk sårbare og deres pårørende. Det Sociale Netværk, Headspace, var en realitet. Historien om Oluf og Signe, og de udfordringer, som begge mødte i livet, bliver udgangspunktet for arrangementet på Livø for de 100 medlemmer, der sikrede sig en plads på den udsolgte tur.
 
Museumsinspektør Maria Clement Hagstrup fra Vesthimmerlands Museum glæder sig over, at Poul Nyrup Rasmussen siden første møde helhjertet har taget del i formidlingen af øens historie og atter har vægtet at besøge Livø. "Siden vi talte sammen første gang i 2020 har jeg oplevet et menneske, som er nærværende, oprigtig og engageret og meget hudløst har bragt sig selv og familiehistorien i spil i en højere sags tjeneste, og det har min dybeste respekt", fortæller museumsinspektøren, der ser frem til endnu en gang at besøge Livø i godt selskab.